Visa allt om Hemfrukt Andersson & Vainikka Aktiebolag
Visa allt om Hemfrukt Andersson & Vainikka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 583 1 505 1 878 1 795 1 775 1 708 1 521 1 567 1 536 1 432
Övrig omsättning - - - - - - 15 - 221 -
Rörelseresultat (EBIT) 59 -104 163 93 -21 -141 -81 -8 225 -9
Resultat efter finansnetto 48 -110 153 68 -36 -149 -86 -12 222 -11
Årets resultat 48 -110 153 68 -36 -147 -86 -12 192 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 113 113 113 113 113 113 113 113 0
Omsättningstillgångar 261 214 391 380 333 338 212 337 314 226
Tillgångar 374 327 504 493 446 451 324 450 427 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 104 214 61 -7 28 175 261 274 82
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 52 68 266 339 303 57 0 0 32
Kortfristiga skulder 159 171 221 166 114 119 92 188 154 112
Skulder och eget kapital 374 327 504 493 446 451 324 450 427 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 203 203 185 165 191 145 180 152 143
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 345 203 193 185 165 191 145 206 152 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 180 201 169 80 167 180 151 123 96 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 583 1 505 1 878 1 795 1 775 1 708 1 536 1 567 1 757 1 432
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 792 753 939 898 888 854 761 784 768 716
Personalkostnader per anställd (tkr) 272 313 289 279 249 283 221 255 204 202
Rörelseresultat, EBITDA 59 -104 163 93 -21 -141 -81 -8 225 -9
Nettoomsättningförändring 5,18% -19,86% 4,62% 1,13% 3,92% 12,29% -2,94% 2,02% 7,26% -%
Du Pont-modellen 15,78% -31,80% 32,54% 19,07% -4,71% -31,26% -25,00% -1,78% 52,69% -3,98%
Vinstmarginal 3,73% -6,91% 8,73% 5,24% -1,18% -8,26% -5,33% -0,51% 14,65% -0,63%
Bruttovinstmarginal 55,09% 51,89% 57,77% 54,32% 44,73% 42,68% 37,74% 44,93% 40,36% 40,64%
Rörelsekapital/omsättning 6,44% 2,86% 9,05% 11,92% 12,34% 12,82% 7,89% 9,51% 10,42% 7,96%
Soliditet 40,64% 31,80% 42,46% 12,37% -1,57% 6,21% 54,01% 58,00% 64,17% 36,28%
Kassalikviditet 162,26% 113,45% 167,87% 208,43% 269,30% 219,33% 177,17% 179,26% 203,90% 201,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...