Visa allt om Hemfrukt Andersson & Vainikka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 505 1 878 1 795 1 775 1 708 1 521 1 567 1 536 1 432 1 636
Övrig omsättning - - - - - 15 - 221 - -
Rörelseresultat (EBIT) -104 163 93 -21 -141 -81 -8 225 -9 2
Resultat efter finansnetto -110 153 68 -36 -149 -86 -12 222 -11 -1
Årets resultat -110 153 68 -36 -147 -86 -12 192 -18 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 113 113 113 113 113 113 113 0 0
Omsättningstillgångar 214 391 380 333 338 212 337 314 226 177
Tillgångar 327 504 493 446 451 324 450 427 226 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 214 61 -7 28 175 261 274 82 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 52 68 266 339 303 57 0 0 32 0
Kortfristiga skulder 171 221 166 114 119 92 188 154 112 77
Skulder och eget kapital 327 504 493 446 451 324 450 427 226 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 203 203 185 165 191 145 180 152 143 165
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 203 193 185 165 191 145 206 152 143 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 201 169 80 167 180 151 123 96 82 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 505 1 878 1 795 1 775 1 708 1 536 1 567 1 757 1 432 1 636
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 753 939 898 888 854 761 784 768 716 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 313 289 279 249 283 221 255 204 202 228
Rörelseresultat, EBITDA -104 163 93 -21 -141 -81 -8 225 -9 2
Nettoomsättningförändring -19,86% 4,62% 1,13% 3,92% 12,29% -2,94% 2,02% 7,26% -12,47% -%
Du Pont-modellen -31,80% 32,54% 19,07% -4,71% -31,26% -25,00% -1,78% 52,69% -3,98% 1,13%
Vinstmarginal -6,91% 8,73% 5,24% -1,18% -8,26% -5,33% -0,51% 14,65% -0,63% 0,12%
Bruttovinstmarginal 51,89% 57,77% 54,32% 44,73% 42,68% 37,74% 44,93% 40,36% 40,64% 39,73%
Rörelsekapital/omsättning 2,86% 9,05% 11,92% 12,34% 12,82% 7,89% 9,51% 10,42% 7,96% 6,11%
Soliditet 31,80% 42,46% 12,37% -1,57% 6,21% 54,01% 58,00% 64,17% 36,28% 56,50%
Kassalikviditet 113,45% 167,87% 208,43% 269,30% 219,33% 177,17% 179,26% 203,90% 201,79% 229,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...