Visa allt om Aktiebolaget Molinen
Visa allt om Aktiebolaget Molinen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -7 -12 -7 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 172 148 143 1 003 2 517 0 0 0 0 0
Årets resultat 172 148 143 1 003 2 517 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 268 3 268 3 268 3 143 3 143 580 0 5 5 5
Omsättningstillgångar 211 188 182 322 207 9 89 84 84 84
Tillgångar 3 479 3 456 3 450 3 465 3 350 589 89 89 89 89
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 478 3 456 3 448 3 466 2 606 89 89 89 89 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 0 2 0 744 500 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 3 479 3 456 3 450 3 465 3 350 589 89 89 89 89
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 175 150 140 160 143 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -7 -12 -7 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,97% 100,00% 99,94% 100,03% 77,79% 15,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 21 100,00% -% 9 100,00% -% 27,82% 1,80% -% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...