Visa allt om Sickla Industriservice Aktiebolag
Visa allt om Sickla Industriservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 245 3 636 3 637 3 485 4 272 3 988 3 405
Övrig omsättning - 38 60 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 21 29 93 378 260 274 452 309 341
Resultat efter finansnetto -16 21 29 23 382 262 278 456 310 344
Årets resultat -16 16 23 17 279 194 198 325 219 246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 143 143 163 642 761 803 716 746 771
Omsättningstillgångar 1 198 1 385 1 370 1 331 1 732 1 447 1 321 1 378 1 211 908
Tillgångar 1 341 1 528 1 513 1 494 2 374 2 208 2 124 2 094 1 957 1 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 331 1 347 1 331 1 468 2 101 1 923 1 829 1 730 1 506 1 387
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kortfristiga skulder 10 181 182 26 273 285 295 364 451 291
Skulder och eget kapital 1 341 1 528 1 513 1 494 2 374 2 208 2 124 2 094 1 957 1 680
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 150 300 300 300 300 320 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 667 2 178 2 130 1 946 2 347 2 199 1 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 187 584 746 740 895 912 684
Utdelning till aktieägare 200 0 0 160 650 100 100 100 100 100
Omsättning 0 38 60 1 245 3 636 3 637 3 485 4 272 3 988 3 405
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 3 8 8 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 415 455 455 436 534 499 486
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 324 383 398 377 450 434 371
Rörelseresultat, EBITDA -16 21 29 113 398 280 294 463 314 348
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -65,76% -0,03% 4,36% -18,42% 7,12% 17,12% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 6,29% 16,09% 11,91% 13,18% 21,78% 15,94% 20,60%
Vinstmarginal -% -% -% 7,55% 10,51% 7,23% 8,03% 10,67% 7,82% 10,16%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 99,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 91,04%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 104,82% 40,13% 31,95% 29,44% 23,74% 19,06% 18,12%
Soliditet 99,25% 88,15% 87,97% 98,26% 88,50% 87,09% 86,11% 82,62% 76,95% 82,56%
Kassalikviditet 11 980,00% 765,19% 752,75% 5 119,23% 634,43% 507,72% 447,80% 378,57% 268,51% 312,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...