Visa allt om Tuorpas Nord AB
Visa allt om Tuorpas Nord AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 733 571 1 037 965 1 079 942 987 662 1 386
Övrig omsättning - - - - - - 31 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -123 131 234 33 -71 115 272 163 79 55
Resultat efter finansnetto -123 123 220 13 -79 110 269 138 51 23
Årets resultat -123 96 157 13 -64 83 269 138 51 23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 602 620 653 663 465 451 376 320 356
Omsättningstillgångar 804 88 33 17 10 19 26 39 51 105
Tillgångar 804 690 653 671 673 484 477 415 371 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 859 372 326 134 122 186 102 -217 -354 -405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 226 258 445 363 129 232 237 154 134
Kortfristiga skulder -55 93 69 92 188 154 142 394 572 731
Skulder och eget kapital 804 690 653 671 673 484 477 415 371 460
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 278 - 0 25 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 261 166 0 79 0 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 72 37 33 5 19 0 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 733 571 1 037 965 1 079 973 987 662 1 386
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 1 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 037 965 1 079 942 987 - 693
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 350 299 202 33 98 - 138
Rörelseresultat, EBITDA -123 161 267 64 -35 133 289 183 123 102
Nettoomsättningförändring -98,77% 28,37% -44,94% 7,46% -10,57% 14,54% -4,56% 49,09% -52,24% -%
Du Pont-modellen -15,30% 18,99% 35,83% 4,92% -10,55% 23,76% 57,44% 39,28% 21,29% 11,96%
Vinstmarginal -1 366,67% 17,87% 40,98% 3,18% -7,36% 10,66% 29,09% 16,51% 11,93% 3,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,42% 79,07% 70,78% 73,96% 79,62% 77,61% 74,62% 60,53%
Rörelsekapital/omsättning 9 544,44% -0,68% -6,30% -7,23% -18,45% -12,51% -12,31% -35,97% -78,70% -45,17%
Soliditet 106,84% 53,91% 49,92% 19,97% 18,13% 40,71% 21,38% -52,29% -95,42% -88,04%
Kassalikviditet -% 94,62% 47,83% 18,48% 2,66% 9,09% 14,79% 8,63% 7,87% 12,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...