Visa allt om Projektbyrån i Småland Aktiebolag
Visa allt om Projektbyrån i Småland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 201 786 839 813 951 832 682 717 862 788
Övrig omsättning 7 2 - - - 29 - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) 94 -17 -2 -52 186 -95 201 -39 17 51
Resultat efter finansnetto 94 -16 -1 -52 186 -95 197 -41 15 50
Årets resultat 83 -16 -1 -29 144 -95 156 -41 16 29
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 79 119 41 71 67 92 16 31 40
Omsättningstillgångar 295 189 181 257 346 187 221 178 244 234
Tillgångar 352 268 300 298 417 254 314 194 275 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 282 200 241 242 330 187 282 127 143 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 69 59 56 63 67 32 67 132 107
Skulder och eget kapital 352 268 300 298 417 254 314 194 275 273
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 108 0 284 323 214
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 236 171 191 221 162 206 0 37 16 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 62 64 74 56 4 0 101 126 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 60 0 0 0 0 0 40
Omsättning 1 208 788 839 813 951 861 682 717 862 810
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 601 393 420 407 476 416 341 717 862 788
Personalkostnader per anställd (tkr) 158 119 128 150 110 204 - 413 464 311
Rörelseresultat, EBITDA 116 9 51 -22 217 -71 225 -30 33 66
Nettoomsättningförändring 52,80% -6,32% 3,20% -14,51% 14,30% 21,99% -4,88% -16,82% 9,39% -%
Du Pont-modellen 26,70% -6,34% -0,67% -17,45% 44,60% -37,40% 64,01% -19,07% 6,91% 19,05%
Vinstmarginal 7,83% -2,16% -0,24% -6,40% 19,56% -11,42% 29,47% -5,16% 2,20% 6,60%
Bruttovinstmarginal 82,93% 83,97% 84,03% 80,57% 86,44% 86,78% 89,15% 94,00% 94,32% 93,91%
Rörelsekapital/omsättning 18,82% 15,27% 14,54% 24,72% 29,76% 14,42% 27,71% 15,48% 12,99% 16,12%
Soliditet 80,11% 74,63% 80,33% 81,21% 83,20% 73,62% 89,81% 65,46% 52,00% 61,17%
Kassalikviditet 276,81% 257,97% 279,66% 441,07% 485,71% 249,25% 671,88% 255,22% 178,79% 214,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...