Visa allt om Vesic Reklam & Bygg Aktiebolag
Visa allt om Vesic Reklam & Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 917 1 476 1 256 1 286 1 416 1 417 1 787 1 374 1 663 2 070
Övrig omsättning 14 32 14 14 - - - 59 - -
Rörelseresultat (EBIT) 121 66 -18 -8 80 -108 160 10 41 154
Resultat efter finansnetto 115 53 -39 -19 60 -121 126 1 -28 127
Årets resultat 89 53 -39 -19 60 -121 91 1 -28 127
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 32 48 64 0 28 68 118 203 131
Omsättningstillgångar 513 280 253 238 307 412 568 325 281 612
Tillgångar 529 312 301 302 307 439 636 442 484 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 133 79 118 137 77 198 108 107 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 308 180 222 184 170 343 438 335 378 688
Skulder och eget kapital 529 312 301 302 307 439 636 442 484 743
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 283 - 208 156 224 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 343 265 306 0 326 1 0 29 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 108 91 93 87 102 66 49 79 94
Utdelning till aktieägare 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 931 1 508 1 270 1 300 1 416 1 417 1 787 1 433 1 663 2 070
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 917 1 476 1 256 1 286 1 416 1 417 1 787 1 374 832 1 035
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 456 356 404 374 432 279 205 182 221
Rörelseresultat, EBITDA 137 82 -2 8 108 -68 209 89 125 208
Nettoomsättningförändring 29,88% 17,52% -2,33% -9,18% -0,07% -20,71% 30,06% -17,38% -19,66% -%
Du Pont-modellen 22,87% 21,15% -5,98% -2,65% 26,06% -24,37% 25,16% 2,26% 8,47% 20,73%
Vinstmarginal 6,31% 4,47% -1,43% -0,62% 5,65% -7,55% 8,95% 0,73% 2,47% 7,44%
Bruttovinstmarginal 56,86% 66,33% 64,97% 74,18% 73,31% 69,02% 64,47% 64,92% 61,82% 63,38%
Rörelsekapital/omsättning 10,69% 6,78% 2,47% 4,20% 9,68% 4,87% 7,27% -0,73% -5,83% -3,67%
Soliditet 41,78% 42,63% 26,25% 39,07% 44,63% 17,54% 31,13% 24,43% 22,11% 7,40%
Kassalikviditet 166,56% 147,22% 91,44% 102,17% 151,18% 103,50% 124,20% 89,85% 65,34% 61,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...