Visa allt om Vesic Reklam & Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 476 1 256 1 286 1 416 1 417 1 787 1 374 1 663 2 070 1 590
Övrig omsättning 32 14 14 - - - 59 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 -18 -8 80 -108 160 10 41 154 -184
Resultat efter finansnetto 53 -39 -19 60 -121 126 1 -28 127 -205
Årets resultat 53 -39 -19 60 -121 91 1 -28 127 -205
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 48 64 0 28 68 118 203 131 144
Omsättningstillgångar 280 253 238 307 412 568 325 281 612 472
Tillgångar 312 301 302 307 439 636 442 484 743 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 79 118 137 77 198 108 107 55 -73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 180 222 184 170 343 438 335 378 688 688
Skulder och eget kapital 312 301 302 307 439 636 442 484 743 616
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 283 - 208 156 224 287 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 343 265 306 0 326 1 0 29 37 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 108 91 93 87 102 66 49 79 94 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 508 1 270 1 300 1 416 1 417 1 787 1 433 1 663 2 070 1 590
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 476 1 256 1 286 1 416 1 417 1 787 1 374 832 1 035 795
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 356 404 374 432 279 205 182 221 255
Rörelseresultat, EBITDA 82 -2 8 108 -68 209 89 125 208 -131
Nettoomsättningförändring 17,52% -2,33% -9,18% -0,07% -20,71% 30,06% -17,38% -19,66% 30,19% -%
Du Pont-modellen 21,15% -5,98% -2,65% 26,06% -24,37% 25,16% 2,26% 8,47% 20,73% -29,87%
Vinstmarginal 4,47% -1,43% -0,62% 5,65% -7,55% 8,95% 0,73% 2,47% 7,44% -11,57%
Bruttovinstmarginal 66,33% 64,97% 74,18% 73,31% 69,02% 64,47% 64,92% 61,82% 63,38% 66,29%
Rörelsekapital/omsättning 6,78% 2,47% 4,20% 9,68% 4,87% 7,27% -0,73% -5,83% -3,67% -13,58%
Soliditet 42,63% 26,25% 39,07% 44,63% 17,54% 31,13% 24,43% 22,11% 7,40% -11,85%
Kassalikviditet 147,22% 91,44% 102,17% 151,18% 103,50% 124,20% 89,85% 65,34% 61,63% 42,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...