Visa allt om KAYAB Aktiebolag
Visa allt om KAYAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 695 663
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -45 -15 -15 -13 -16 -13 -4 71 51
Resultat efter finansnetto 1 024 1 585 2 926 758 705 136 -35 68 85 55
Årets resultat 799 1 235 2 294 572 589 136 -35 68 85 55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 820 17 220 17 597 13 790 11 716 9 045 6 863 186 0 0
Omsättningstillgångar 911 486 96 238 346 270 141 363 480 576
Tillgångar 14 731 17 706 17 693 14 028 12 062 9 315 7 004 549 480 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 695 5 896 4 661 2 366 1 794 1 205 1 069 543 475 390
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 477 2 382 12 150 11 351 10 143 8 101 5 931 0 0 180
Kortfristiga skulder 5 558 9 427 883 311 125 9 5 5 5 5
Skulder och eget kapital 14 731 17 706 17 693 14 028 12 062 9 315 7 004 549 480 576
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 695 663
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -44 -45 -15 -15 -13 -16 -13 -4 71 51
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 4,83% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 18,54% 10,07%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 12,81% 8,75%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 9,50%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 68,35% 86,12%
Soliditet 45,45% 33,30% 26,34% 16,87% 14,87% 12,94% 15,26% 98,91% 98,96% 67,71%
Kassalikviditet 16,39% 5,16% 10,87% 76,53% 276,80% 3 000,00% 2 820,00% 7 260,00% 6 060,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...