Visa allt om Förslöv 2 AB
Visa allt om Förslöv 2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 084 4 003 3 942 3 805 3 749 3 692 3 611 3 338 3 299 3 145
Övrig omsättning - - - - - - - - 5 6
Rörelseresultat (EBIT) 1 949 1 956 1 798 1 635 1 802 1 916 1 874 2 065 2 066 1 978
Resultat efter finansnetto 1 662 1 540 1 198 861 984 1 453 1 429 877 989 1 142
Årets resultat 1 297 3 6 1 3 24 67 367 322 500
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 402 26 690 25 928 26 106 26 504 25 322 25 660 26 398 26 898 26 409
Omsättningstillgångar 319 763 439 553 401 1 873 1 934 1 335 1 007 1 324
Tillgångar 28 721 27 453 26 367 26 659 26 905 27 195 27 594 27 733 27 905 27 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 569 3 272 3 269 3 263 3 262 3 259 3 235 3 167 2 801 2 479
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 80 142 142 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 700 22 000 22 600 22 600 23 200 23 500 23 800 24 100 24 700 24 647
Kortfristiga skulder 2 452 2 181 498 796 443 436 479 323 262 331
Skulder och eget kapital 28 721 27 453 26 367 26 659 26 905 27 195 27 594 27 733 27 905 27 733
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 084 4 003 3 942 3 805 3 749 3 692 3 611 3 338 3 304 3 151
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 287 2 294 2 136 1 973 2 140 2 254 2 212 2 065 2 066 1 978
Nettoomsättningförändring 2,02% 1,55% 3,60% 1,49% 1,54% 2,24% 8,18% 1,18% 4,90% -%
Du Pont-modellen 6,79% 7,13% 6,82% 6,14% 6,73% 7,08% 6,82% 7,57% 7,53% 7,18%
Vinstmarginal 47,75% 48,89% 45,64% 43,05% 48,28% 52,17% 52,09% 62,88% 63,66% 63,34%
Bruttovinstmarginal 57,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -52,23% -35,42% -1,50% -6,39% -1,12% 38,92% 40,29% 30,32% 22,58% 31,57%
Soliditet 15,91% 11,92% 12,40% 12,24% 12,12% 11,98% 11,94% 11,79% 10,40% 9,66%
Kassalikviditet 13,01% 34,98% 88,15% 69,47% 90,52% 429,59% 403,76% 413,31% 384,35% 400,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...