Visa allt om Levande Lejon Inredning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 992 1 422 2 206 1 121 3 541 2 626 3 792 1 409 1 460 2 671
Övrig omsättning - 80 - - 4 11 - - 41 -
Rörelseresultat (EBIT) 119 229 432 -131 195 116 419 122 -11 109
Resultat efter finansnetto 116 224 536 -117 208 130 434 134 -1 119
Årets resultat 98 171 414 3 119 76 235 64 25 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 4 11 26 39 59
Omsättningstillgångar 817 908 1 439 1 307 1 996 2 264 1 891 1 155 1 084 1 625
Tillgångar 817 908 1 439 1 307 1 997 2 267 1 902 1 181 1 122 1 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 473 902 788 900 781 705 470 406 846
Obeskattade reserver 168 184 184 184 312 275 260 154 116 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 279 252 353 335 785 1 211 936 556 599 679
Skulder och eget kapital 817 908 1 439 1 307 1 997 2 267 1 902 1 181 1 122 1 685
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 559 335 325 300 240 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - 175 - 350 335 325 - - 225
Löner till övriga anställda 194 30 77 294 0 214 196 74 121 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 34 83 203 290 586 230 187 185 192
Utdelning till aktieägare 180 200 600 300 115 0 0 0 0 0
Omsättning 1 992 1 502 2 206 1 121 3 545 2 637 3 792 1 409 1 501 2 671
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 992 - 2 206 561 1 771 1 313 1 896 705 730 1 336
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 - 347 263 261 212 228 190 225 222
Rörelseresultat, EBITDA 122 229 432 286 197 123 434 141 16 136
Nettoomsättningförändring 40,08% -35,54% 96,79% -68,34% 34,84% -30,75% 169,13% -3,49% -45,34% -%
Du Pont-modellen 14,57% 25,33% 37,67% -8,49% 10,72% 6,04% 23,29% 12,11% 0,80% 7,60%
Vinstmarginal 5,97% 16,17% 24,57% -9,90% 6,04% 5,22% 11,68% 10,15% 0,62% 4,79%
Bruttovinstmarginal 39,56% 37,69% 43,74% 72,52% 45,44% 65,42% 44,46% 79,91% 69,52% 46,80%
Rörelsekapital/omsättning 27,01% 46,13% 49,23% 86,71% 34,20% 40,10% 25,18% 42,51% 33,22% 35,42%
Soliditet 61,45% 67,90% 72,66% 70,67% 56,58% 43,39% 47,14% 49,19% 43,63% 57,00%
Kassalikviditet 282,80% 349,21% 399,72% 375,82% 248,15% 182,99% 197,33% 199,82% 173,62% 232,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...