Visa allt om E & S Ventilation Aktiebolag
Visa allt om E & S Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 043 12 305 8 745 7 940 12 458 12 118 12 685 9 870 9 759 10 084
Övrig omsättning 1 18 2 - - 13 99 - 27 10
Rörelseresultat (EBIT) 845 279 37 10 141 518 206 -116 -372 -138
Resultat efter finansnetto 845 271 29 14 154 512 200 -120 -373 -139
Årets resultat 489 153 27 14 154 512 200 -120 -373 -139
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 24 0 4 19 36 54 473 399 363
Omsättningstillgångar 2 790 3 766 2 373 1 667 3 139 2 647 3 322 2 311 1 827 2 652
Tillgångar 2 809 3 790 2 373 1 671 3 158 2 683 3 376 2 784 2 226 3 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 858 569 616 788 974 1 020 708 1 158 1 278 1 651
Obeskattade reserver 288 73 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 330 69 0 0 0 0 43 0
Kortfristiga skulder 1 614 3 148 1 427 813 2 183 1 662 2 668 1 626 906 1 364
Skulder och eget kapital 2 809 3 790 2 373 1 671 3 158 2 683 3 376 2 784 2 226 3 015
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 390 415 735 732 732 732
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 189 245 437 431 259 435 346 386 358 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 167 229 243 348 443 599 616 591 609
Utdelning till aktieägare 200 200 0 200 200 200 0 0 0 0
Omsättning 8 044 12 323 8 747 7 940 12 458 12 131 12 784 9 870 9 786 10 094
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 043 12 305 8 745 7 940 6 229 6 059 4 228 3 290 3 253 3 361
Personalkostnader per anställd (tkr) 273 416 672 681 502 656 575 585 572 564
Rörelseresultat, EBITDA 850 280 41 23 158 536 224 -101 -364 -131
Nettoomsättningförändring -34,64% 40,71% 10,14% -36,27% 2,81% -4,47% 28,52% 1,14% -3,22% -%
Du Pont-modellen 30,08% 7,44% 1,73% 0,96% 4,91% 19,31% 6,10% -4,02% -16,44% -4,38%
Vinstmarginal 10,51% 2,29% 0,47% 0,20% 1,24% 4,27% 1,62% -1,13% -3,75% -1,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,62% 5,02% 10,82% 10,76% 7,67% 8,13% 5,16% 6,94% 9,44% 12,77%
Soliditet 38,54% 16,52% 25,96% 47,16% 30,84% 38,02% 20,97% 41,59% 57,41% 54,76%
Kassalikviditet 172,86% 119,63% 166,29% 205,04% 140,08% 159,27% 124,51% 116,85% 159,93% 171,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...