Visa allt om Wost Man Ecology Aktiebolag
Visa allt om Wost Man Ecology Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 162 4 389 4 833 5 127 5 763 6 680 4 665 3 211 2 833 1 717
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 53 10 120 129 99 68 219 372 10
Resultat efter finansnetto 66 23 -14 93 96 63 26 157 325 -27
Årets resultat 51 18 8 50 86 63 26 157 325 -27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 526 560 601 577 608 646 621 631 640 672
Omsättningstillgångar 1 529 1 174 1 157 1 166 1 614 1 239 1 235 1 020 792 383
Tillgångar 2 055 1 734 1 758 1 743 2 223 1 884 1 856 1 651 1 432 1 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 903 852 835 827 777 691 628 602 445 120
Obeskattade reserver 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 264 298 334 370 406 442 478 609 550 586
Kortfristiga skulder 888 584 589 522 1 040 752 750 440 437 350
Skulder och eget kapital 2 055 1 734 1 758 1 743 2 223 1 884 1 856 1 651 1 432 1 055
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 872 679 872 568 - 717 612 557 421 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 736 417 477 477 - 926 773 227 49 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 335 210 265 217 - 442 389 245 141 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 162 4 389 4 833 5 127 5 763 6 680 4 665 3 211 2 833 1 717
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 5 5 - 5 5 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 232 1 097 967 1 025 - 1 336 933 1 070 1 417 859
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 332 333 264 - 426 359 351 311 213
Rörelseresultat, EBITDA 124 94 60 152 166 144 97 242 404 34
Nettoomsättningförändring 40,40% -9,19% -5,73% -11,04% -13,73% 43,19% 45,28% 13,34% 65,00% -%
Du Pont-modellen 4,38% 3,06% 0,57% 6,88% 5,80% 5,25% 3,72% 13,26% 25,98% 1,04%
Vinstmarginal 1,46% 1,21% 0,21% 2,34% 2,24% 1,48% 1,48% 6,82% 13,13% 0,64%
Bruttovinstmarginal 56,85% 60,77% 57,87% 58,10% 59,69% 53,62% 58,46% 60,32% 52,10% 41,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,40% 13,44% 11,75% 12,56% 9,96% 7,29% 10,40% 18,06% 12,53% 1,92%
Soliditet 43,94% 49,13% 47,50% 48,46% 34,95% 36,68% 33,84% 36,46% 31,08% 11,37%
Kassalikviditet 108,56% 106,16% 113,41% 72,99% 117,31% 108,38% 106,53% 126,82% 131,12% 83,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...