Visa allt om Doktor Jahn Ahron AB
Visa allt om Doktor Jahn Ahron AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 237 203 179 173 179 68 320 1 260 1 166 707
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 133 85 87 58 -135 165 644 667 473
Resultat efter finansnetto 189 66 137 128 87 -95 220 717 734 598
Årets resultat 147 43 107 71 33 31 189 393 534 552
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 145 653 590 612 591 1 100 902 775 767 569
Omsättningstillgångar 1 461 2 589 1 861 1 714 1 651 1 291 1 651 1 785 1 472 1 107
Tillgångar 2 606 3 242 2 451 2 326 2 242 2 391 2 553 2 560 2 239 1 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 477 2 330 2 287 2 180 2 109 2 337 2 306 2 237 1 934 1 487
Obeskattade reserver 40 40 60 60 30 0 130 170 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 872 104 86 102 55 117 153 305 189
Skulder och eget kapital 2 606 3 242 2 451 2 326 2 242 2 391 2 553 2 560 2 239 1 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 10 33 61 53 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 28 10 32 29 21
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 260 0 120 90 88
Omsättning 237 203 179 173 179 68 320 1 260 1 166 707
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 237 203 179 173 179 68 320 1 260 1 166 707
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 2 1 3 2 59 49 110 88 61
Rörelseresultat, EBITDA 152 134 88 90 61 -123 177 655 682 490
Nettoomsättningförändring 16,75% 13,41% 3,47% -3,35% 163,24% -78,75% -74,60% 8,06% 64,92% -%
Du Pont-modellen 7,25% 4,32% 5,63% 5,50% 3,88% -3,97% 9,48% 28,09% 32,83% 35,68%
Vinstmarginal 79,75% 68,97% 77,09% 73,99% 48,60% -139,71% 75,62% 57,06% 63,04% 84,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,60% 77,44% 91,51%
Rörelsekapital/omsättning 578,90% 845,81% 981,56% 941,04% 865,36% 1 817,65% 479,38% 129,52% 100,09% 129,84%
Soliditet 96,25% 72,83% 95,22% 95,62% 95,05% 97,74% 94,08% 92,16% 86,38% 88,72%
Kassalikviditet 1 641,57% 296,90% 1 789,42% 1 993,02% 1 618,63% 2 347,27% 1 411,11% 1 150,98% 480,66% 579,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...