Visa allt om Cedermalms Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 57 247 565 938 924 1 185 1 363 2 028 1 650
Övrig omsättning - - 28 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 7 18 -86 -106 -28 59 -127 96 333
Resultat efter finansnetto 0 6 17 -87 -88 -21 60 -97 147 361
Årets resultat 0 4 13 0 122 77 154 6 116 191
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 14 43 523 412 490 278 308
Omsättningstillgångar 94 106 192 317 529 1 052 1 569 1 774 2 294 2 214
Tillgångar 94 106 192 332 572 1 576 1 981 2 264 2 572 2 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 89 135 122 278 1 056 1 239 1 205 1 377 1 551
Obeskattade reserver 0 0 0 0 87 341 469 625 740 766
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 17 57 210 208 179 274 434 455 204
Skulder och eget kapital 94 106 192 332 572 1 576 1 981 2 264 2 572 2 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 68 215 305 509 684 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 20 187 356 525 204 243 283 333 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 13 122 196 227 266 344 436 294
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 350 260 120 178 290
Omsättning 7 57 275 565 938 924 1 185 1 363 2 028 1 650
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 124 283 469 462 593 682 1 014 825
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 104 240 395 325 409 569 729 461
Rörelseresultat, EBITDA 1 7 20 -57 -28 60 137 -56 138 351
Nettoomsättningförändring -87,72% -76,92% -56,28% -39,77% 1,52% -22,03% -13,06% -32,79% 22,91% -%
Du Pont-modellen 1,06% 6,60% 9,37% -25,90% -15,03% -1,21% 3,08% -4,20% 5,79% 14,40%
Vinstmarginal 14,29% 12,28% 7,29% -15,22% -9,17% -2,06% 5,15% -6,97% 7,35% 22,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 96,46% 99,89% 99,89% 99,49% 99,85% 97,29% 99,70%
Rörelsekapital/omsättning 1 271,43% 156,14% 54,66% 18,94% 34,22% 94,48% 109,28% 98,31% 90,68% 121,82%
Soliditet 94,68% 83,96% 70,31% 36,75% 59,81% 82,95% 79,99% 73,10% 74,25% 83,40%
Kassalikviditet 1 880,00% 623,53% 336,84% 150,95% 254,33% 587,71% 572,63% 408,76% 504,18% 1 085,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...