Visa allt om LINSAB Aktiebolag
Visa allt om LINSAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 215 553 467 784 793 764 1 148 835 480 1 103
Övrig omsättning 97 106 106 156 97 109 110 - 2 16
Rörelseresultat (EBIT) -123 -99 -15 -68 125 19 225 -36 94 73
Resultat efter finansnetto -101 -90 -20 -95 122 30 191 -50 78 62
Årets resultat -101 -90 -20 -15 66 26 93 -13 34 39
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 202 145 109 101 129 84 82 45 14
Omsättningstillgångar 304 295 351 341 473 384 402 399 531 490
Tillgångar 304 497 496 450 574 513 486 481 576 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 153 243 263 259 212 186 94 106 73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 84 53 53 0 36 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 135 60 29 34 56 75 132 119 104
Kortfristiga skulder 252 209 193 158 196 191 171 256 313 315
Skulder och eget kapital 304 497 496 450 574 513 486 481 576 504
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 110 109 86 115 43 67
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 98 140 156 180 78 109 106 38 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 35 54 58 56 64 72 69 50 58 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
Omsättning 312 659 573 940 890 873 1 258 835 482 1 119
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 215 277 234 392 397 382 574 418 240 552
Personalkostnader per anställd (tkr) 133 98 111 133 127 146 146 94 65 97
Rörelseresultat, EBITDA -123 -99 -10 -59 134 28 236 -19 108 84
Nettoomsättningförändring -61,12% 18,42% -40,43% -1,13% 3,80% -33,45% 37,49% 73,96% -56,48% -%
Du Pont-modellen -30,26% -15,69% -2,02% -15,11% 21,95% 7,41% 46,71% -7,28% 16,49% 14,88%
Vinstmarginal -42,79% -14,10% -2,14% -8,67% 15,89% 4,97% 19,77% -4,19% 19,79% 6,80%
Bruttovinstmarginal 85,12% 54,97% 95,93% 51,79% 78,94% 67,67% 68,29% 54,61% 91,88% 64,73%
Rörelsekapital/omsättning 24,19% 15,55% 33,83% 23,34% 34,93% 25,26% 20,12% 17,13% 45,42% 15,87%
Soliditet 17,11% 30,78% 48,99% 58,44% 55,91% 48,94% 46,12% 19,54% 22,90% 16,20%
Kassalikviditet 33,73% 28,23% 35,23% 117,72% 92,35% 41,88% 28,65% 33,20% 37,70% 47,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...