Visa allt om Ölands Vattenskärning AB
Visa allt om Ölands Vattenskärning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 23 390 21 040 14 668 13 486 16 418 18 418 16 524 13 754 14 947 7 084
Övrig omsättning 182 16 77 54 346 73 90 128 59 422
Rörelseresultat (EBIT) 918 345 92 87 363 1 361 1 116 234 971 297
Resultat efter finansnetto 868 224 72 97 398 1 334 1 113 239 2 356 266
Årets resultat 579 1 218 208 -91 543 721 320 2 384 329
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 713 8 786 7 176 6 584 7 819 8 373 6 765 6 209 7 129 8 787
Omsättningstillgångar 10 013 10 039 8 029 7 306 6 493 5 682 5 030 4 677 5 107 1 908
Tillgångar 17 726 18 825 15 205 13 891 14 312 14 055 11 795 10 886 12 236 10 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 227 6 948 7 807 7 588 7 381 8 202 8 159 7 738 7 418 4 951
Obeskattade reserver 2 020 1 830 1 623 1 852 2 055 1 985 1 410 1 330 1 568 768
Avsättningar (tkr) 582 886 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 509 3 904 2 092 0 0 1 000 0 0 330 550
Kortfristiga skulder 5 388 5 257 3 684 4 450 4 876 2 868 2 225 1 818 2 920 4 427
Skulder och eget kapital 17 726 18 825 15 205 13 891 14 312 14 055 11 795 10 886 12 236 10 696
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 1 650 1 606 1 515 1 645 1 044
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 918 4 380 3 611 3 723 4 240 1 852 1 761 2 224 1 900 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 371 1 789 1 597 1 678 1 688 1 516 1 874 1 876 1 734 932
Utdelning till aktieägare 3 000 300 0 0 0 2 000 500 300 0 300
Omsättning 23 572 21 056 14 745 13 540 16 764 18 491 16 614 13 882 15 006 7 506
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 9 9 12 10 10 12 10 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 126 1 753 1 630 1 498 1 368 1 842 1 652 1 146 1 495 1 181
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 521 587 609 362 508 533 473 530 472
Rörelseresultat, EBITDA 1 947 1 551 956 983 1 327 2 290 1 980 1 121 1 849 640
Nettoomsättningförändring 11,17% 43,44% 8,76% -17,86% -10,86% 11,46% 20,14% -7,98% 111,00% -%
Du Pont-modellen 5,35% 1,83% 0,84% 0,77% 3,06% 9,75% 9,49% 2,37% 19,55% 2,86%
Vinstmarginal 4,05% 1,64% 0,87% 0,79% 2,67% 7,44% 6,77% 1,88% 16,00% 4,32%
Bruttovinstmarginal 47,84% 47,46% 59,38% 73,28% 58,73% 58,69% 61,40% 67,84% 64,05% 68,35%
Rörelsekapital/omsättning 19,77% 22,73% 29,62% 21,18% 9,85% 15,28% 16,98% 20,79% 14,63% -35,56%
Soliditet 49,66% 44,49% 59,67% 64,45% 62,15% 68,77% 77,98% 79,88% 69,85% 51,46%
Kassalikviditet 60,99% 55,39% 75,08% 51,37% 55,17% 121,30% 158,43% 178,22% 140,21% 32,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...