Visa allt om Göta Invest i Trollhättan Aktiebolag
Visa allt om Göta Invest i Trollhättan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 6 550 9 617 12 581 35 4 078 3 971 10 213 9 420 2 204
Övrig omsättning 82 - - - 1 052 603 547 - 2 123 -
Rörelseresultat (EBIT) -17 93 906 28 86 267 -528 -11 1 007 1 617
Resultat efter finansnetto -17 78 905 29 114 261 -555 16 1 014 1 534
Årets resultat -17 0 178 20 82 143 64 4 537 821
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 99 2 481 3 347 1 899 3 251 2 641 3 862 1 436 2 312
Omsättningstillgångar 914 1 819 735 1 014 1 299 1 851 1 038 679 6 338 2 158
Tillgångar 914 1 918 3 215 4 361 3 197 5 102 3 679 4 541 7 774 4 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 914 931 931 2 034 2 015 1 933 1 790 1 726 1 722 1 438
Obeskattade reserver 0 0 140 65 65 65 0 647 647 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 301 0 0 2 000 0 1 000 0 1 216
Kortfristiga skulder 0 987 844 2 262 1 118 1 104 1 890 1 168 5 404 1 429
Skulder och eget kapital 914 1 918 3 215 4 361 3 197 5 102 3 679 4 541 7 774 4 470
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 129 148 267 369 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 538 749 613 462 367 301 497 280 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 11 146 192 163 148 183 168 270 201 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 252
Omsättning 82 6 550 9 617 12 581 1 087 4 681 4 518 10 213 11 543 2 204
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 2 3 3 3 3 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 183 4 809 4 194 12 1 359 1 324 2 553 4 710 2 204
Personalkostnader per anställd (tkr) - 231 479 266 210 231 211 263 427 261
Rörelseresultat, EBITDA -17 93 906 28 86 275 -501 -7 1 011 1 641
Nettoomsättningförändring -100,00% -31,89% -23,56% 35 845,71% -99,14% 2,69% -61,12% 8,42% 327,40% -%
Du Pont-modellen -% 4,90% 28,34% 0,76% 3,60% 5,39% -14,32% 0,70% 13,31% 36,22%
Vinstmarginal -% 1,44% 9,47% 0,26% 328,57% 6,74% -13,27% 0,31% 10,99% 73,46%
Bruttovinstmarginal -% 15,74% 31,67% 56,84% 40,00% 20,89% 12,72% 6,03% -6,30% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 12,70% -1,13% -9,92% 517,14% 18,32% -21,46% -4,79% 9,92% 33,08%
Soliditet 100,00% 48,54% 32,35% 47,74% 64,53% 38,83% 48,65% 48,27% 28,14% 38,42%
Kassalikviditet -% 184,30% 87,09% 24,45% 116,19% 167,66% 54,92% 58,13% 80,75% 151,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...