Visa allt om Löjdquist Tryckeri Efterträdare Aktiebolag
Visa allt om Löjdquist Tryckeri Efterträdare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 553 716 604 839 1 113 1 428 1 487 1 421 1 425 1 488
Övrig omsättning 79 79 80 71 145 117 62 60 94 75
Rörelseresultat (EBIT) 20 81 70 -43 95 84 102 17 93 16
Resultat efter finansnetto -26 23 2 -110 19 23 30 -86 5 -20
Årets resultat -26 23 2 -49 0 17 25 -10 4 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 990 1 044 1 105 1 165 1 227 1 226 1 277 1 376 1 455 1 531
Omsättningstillgångar 318 371 387 377 423 362 398 412 387 438
Tillgångar 1 308 1 415 1 492 1 542 1 651 1 588 1 675 1 789 1 842 1 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 330 307 305 355 355 338 329 339 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 60 41 41 41 117 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 864 1 018 1 006 1 154 1 095 965 1 091 1 226 1 244 1 118
Kortfristiga skulder 140 67 179 83 141 227 204 192 142 400
Skulder och eget kapital 1 308 1 415 1 492 1 542 1 651 1 588 1 675 1 789 1 842 1 970
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 122 99 147 176 142 209 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 191 208 202 218 445 514 498 495 459 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 96 99 99 141 202 255 236 249 266 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 632 795 684 910 1 258 1 545 1 549 1 481 1 519 1 563
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 2 3 4 4 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 277 716 302 280 278 357 372 284 356 372
Personalkostnader per anställd (tkr) 144 306 151 162 187 230 229 179 235 221
Rörelseresultat, EBITDA 74 142 131 19 160 149 205 123 196 91
Nettoomsättningförändring -22,77% 18,54% -28,01% -24,62% -22,06% -3,97% 4,64% -0,28% -4,23% -%
Du Pont-modellen 1,53% 5,72% 4,69% -2,53% 5,88% 5,35% 6,15% 1,01% 5,05% 0,81%
Vinstmarginal 3,62% 11,31% 11,59% -4,65% 8,72% 5,95% 6,93% 1,27% 6,53% 1,08%
Bruttovinstmarginal 76,85% 72,21% 80,96% 83,19% 83,02% 80,74% 82,78% 80,44% 83,86% 81,79%
Rörelsekapital/omsättning 32,19% 42,46% 34,44% 35,04% 25,34% 9,45% 13,05% 15,48% 17,19% 2,55%
Soliditet 23,24% 23,32% 20,58% 19,78% 24,18% 24,26% 21,98% 20,04% 22,98% 21,28%
Kassalikviditet 89,29% 244,78% 82,12% 153,01% 122,70% 57,27% 78,92% 102,60% 127,46% 62,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...