Visa allt om AB Gemensamma Ansträngningar - Stockholm
Visa allt om AB Gemensamma Ansträngningar - Stockholm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 242 871 1 016 383 1 012 1 314 795 125 8 131
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -108 -124 316 -92 197 364 187 40 -35 70
Resultat efter finansnetto -107 -116 316 -78 199 365 187 39 -34 70
Årets resultat 0 0 180 -22 101 197 103 31 -23 49
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 2 2 6 10 21 35 32 30
Omsättningstillgångar 261 549 858 714 1 066 861 539 229 145 209
Tillgångar 261 550 859 716 1 072 870 560 264 177 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 252 312 227 249 340 270 168 137 160
Obeskattade reserver 0 109 225 143 199 145 52 5 0 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 190 323 345 624 385 238 91 41 68
Skulder och eget kapital 261 550 859 716 1 072 870 560 264 177 239
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 516 298 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 102 435 348 210 403 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 15 73 29 66 127 157 90 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 60 96 0 192 127 0 0 0
Omsättning 242 871 1 016 383 1 012 1 314 795 125 8 131
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 242 871 1 016 383 506 657 795 63 8 131
Personalkostnader per anställd (tkr) 117 509 403 298 270 337 388 3 1 10
Rörelseresultat, EBITDA -107 -123 317 -88 204 376 200 55 -24 80
Nettoomsättningförändring -72,22% -14,27% 165,27% -62,15% -22,98% 65,28% 536,00% 1 462,50% -93,89% -%
Du Pont-modellen -41,00% -21,09% 37,02% -10,20% 18,66% 41,95% 33,39% 15,15% -19,21% 29,29%
Vinstmarginal -44,21% -13,32% 31,30% -19,06% 19,76% 27,78% 23,52% 32,00% -425,00% 53,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 103,72% 41,22% 52,66% 96,34% 43,68% 36,23% 37,86% 110,40% 1 300,00% 107,63%
Soliditet 96,55% 61,28% 56,75% 46,42% 36,91% 51,36% 55,06% 65,00% 77,40% 70,26%
Kassalikviditet 2 610,00% 288,95% 265,63% 206,96% 170,83% 223,64% 226,47% 251,65% 353,66% 307,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...