Visa allt om AB Gemensamma Ansträngningar - Stockholm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 871 1 016 383 1 012 1 314 795 125 8 131 53
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -124 316 -92 197 364 187 40 -35 70 -22
Resultat efter finansnetto -116 316 -78 199 365 187 39 -34 70 -22
Årets resultat 0 180 -22 101 197 103 31 -23 49 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 2 2 6 10 21 35 32 30 11
Omsättningstillgångar 549 858 714 1 066 861 539 229 145 209 129
Tillgångar 550 859 716 1 072 870 560 264 177 239 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 312 227 249 340 270 168 137 160 111
Obeskattade reserver 109 225 143 199 145 52 5 0 11 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 190 323 345 624 385 238 91 41 68 29
Skulder och eget kapital 550 859 716 1 072 870 560 264 177 239 140
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 516 298 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 435 348 210 403 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 73 29 66 127 157 90 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 60 96 0 192 127 0 0 0 0
Omsättning 871 1 016 383 1 012 1 314 795 125 8 131 53
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 871 1 016 383 506 657 795 63 8 131 53
Personalkostnader per anställd (tkr) 509 403 298 270 337 388 3 1 10 19
Rörelseresultat, EBITDA -123 317 -88 204 376 200 55 -24 80 -13
Nettoomsättningförändring -14,27% 165,27% -62,15% -22,98% 65,28% 536,00% 1 462,50% -93,89% 147,17% -%
Du Pont-modellen -21,09% 37,02% -10,20% 18,66% 41,95% 33,39% 15,15% -19,21% 29,29% -15,71%
Vinstmarginal -13,32% 31,30% -19,06% 19,76% 27,78% 23,52% 32,00% -425,00% 53,44% -41,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,22% 52,66% 96,34% 43,68% 36,23% 37,86% 110,40% 1 300,00% 107,63% 188,68%
Soliditet 61,28% 56,75% 46,42% 36,91% 51,36% 55,06% 65,00% 77,40% 70,26% 79,29%
Kassalikviditet 288,95% 265,63% 206,96% 170,83% 223,64% 226,47% 251,65% 353,66% 307,35% 444,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...