Visa allt om ADNERS AFFÄRSRÅDGIVNING AKTIEBOLAG
Visa allt om ADNERS AFFÄRSRÅDGIVNING AKTIEBOLAG

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 290 169 336 480 604 398 1 051 1 112 1 419
Övrig omsättning - - - 13 1 783 - - 30 - 1
Rörelseresultat (EBIT) -171 43 139 78 1 342 39 -391 50 101 161
Resultat efter finansnetto 213 463 381 208 1 291 -1 -438 -19 54 113
Årets resultat 133 246 227 113 1 024 -1 -280 24 25 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 539 1 169 1 243 1 021 542 1 723 1 763 1 805 1 735 1 928
Omsättningstillgångar 193 219 87 72 2 962 139 142 246 492 748
Tillgångar 1 732 1 388 1 330 1 094 3 503 1 862 1 905 2 051 2 227 2 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 748 615 519 292 1 479 156 156 156 222 297
Obeskattade reserver 277 277 146 53 0 0 0 159 214 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 254 254 0 1 331 1 379 1 430 1 238 1 277
Kortfristiga skulder 707 496 411 495 2 024 375 370 305 553 902
Skulder och eget kapital 1 732 1 388 1 330 1 094 3 503 1 862 1 905 2 051 2 227 2 675
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 453 228 228 209 206 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 30 0 0 0 0 0 0 0 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 10 1 0 188 117 142 178 161 164
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 300 0 0 0 90 100
Omsättning 18 290 169 349 2 263 604 398 1 081 1 112 1 420
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 290 169 - 480 604 398 1 051 1 112 1 419
Personalkostnader per anställd (tkr) 175 174 1 - 641 346 455 510 384 413
Rörelseresultat, EBITDA -171 43 139 83 1 362 79 -349 93 132 191
Nettoomsättningförändring -93,79% 71,60% -49,70% -30,00% -20,53% 51,76% -62,13% -5,49% -21,63% -%
Du Pont-modellen 12,30% 33,36% 28,65% 25,14% 38,34% 2,09% -20,31% 2,63% 4,89% 6,13%
Vinstmarginal 1 183,33% 159,66% 225,44% 81,85% 279,79% 6,46% -97,24% 5,14% 9,80% 11,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 86,21% 100,00% 100,00% 77,50% 87,58% 50,00% 78,31% 75,27% 76,25%
Rörelsekapital/omsättning -2 855,56% -95,52% -191,72% -125,89% 195,42% -39,07% -57,29% -5,61% -5,49% -10,85%
Soliditet 55,66% 59,87% 47,58% 30,26% 42,22% 8,38% 8,19% 13,19% 16,89% 16,46%
Kassalikviditet 27,30% 44,15% 21,17% 14,55% 146,34% 14,67% 15,68% 26,23% 63,47% 63,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...