Visa allt om Aktiebolaget Torsby Grus

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 63 15 54 32 55 94 279 746
Övrig omsättning - - - - - - - 52 - 433
Rörelseresultat (EBIT) -22 -23 33 -17 -34 -5 -9 -32 12 485
Resultat efter finansnetto -22 -24 18 -35 -41 -11 -12 -36 7 480
Årets resultat 0 0 0 119 -41 -11 -12 -36 7 480
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 11 22 33 44 59 16 15
Omsättningstillgångar 327 328 310 439 296 226 229 269 310 369
Tillgångar 327 328 310 450 318 259 273 328 326 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 300 300 300 182 222 233 246 282 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 28 10 150 137 36 40 82 44 109
Skulder och eget kapital 327 328 310 450 318 259 273 328 326 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 25 6 6 20 53 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 7 1 1 5 15 21
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 63 15 54 32 55 146 279 1 179
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 54 - - 94 279 746
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 32 - - 54 79 119
Rörelseresultat, EBITDA -22 -23 44 -6 -23 6 6 -28 22 499
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 320,00% -72,22% 68,75% -41,82% -41,49% -66,31% -62,60% -%
Du Pont-modellen -% -% 10,65% -3,78% -10,69% -1,93% -3,30% -9,76% 3,68% 126,30%
Vinstmarginal -% -% 52,38% -113,33% -62,96% -15,62% -16,36% -34,04% 4,30% 65,01%
Bruttovinstmarginal -% -% 95,24% 53,33% 35,19% 81,25% 90,91% 61,70% 93,19% 63,40%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 476,19% 1 926,67% 294,44% 593,75% 343,64% 198,94% 95,34% 34,85%
Soliditet 91,74% 91,46% 96,77% 66,67% 57,23% 85,71% 85,35% 75,00% 86,50% 71,61%
Kassalikviditet 1 257,69% 1 171,43% 3 070,00% 289,33% 212,41% 536,11% 482,50% 281,71% 668,18% 297,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...