Visa allt om T-Consulting AB
Visa allt om T-Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 274 1 275 1 025 2 850 3 115 2 831 2 937 3 141 4 796 4 333
Övrig omsättning 36 - - 1 167 927 906 843 806 747 668
Rörelseresultat (EBIT) -1 336 289 235 1 038 449 237 401 329 971 878
Resultat efter finansnetto 3 754 9 702 272 957 1 085 243 406 349 986 883
Årets resultat 4 199 9 754 419 571 941 275 233 210 553 502
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 428 7 021 0 2 196 1 796 1 798 1 815 1 841 1 387
Omsättningstillgångar 5 561 13 365 4 143 4 655 3 902 1 222 1 291 1 104 1 801 1 104
Tillgångar 17 989 20 386 4 143 4 658 4 098 3 018 3 090 2 919 3 642 2 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 439 12 839 3 235 2 966 2 656 1 944 1 794 1 711 1 701 1 335
Obeskattade reserver 0 445 545 815 692 687 829 752 709 518
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 707 6 379 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 843 723 363 877 750 386 466 456 1 233 638
Skulder och eget kapital 17 989 20 386 4 143 4 658 4 098 3 018 3 090 2 919 3 642 2 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 234 337 177 207 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 748 463 394 1 319 1 049 612 451 487 530 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 224 169 147 452 326 303 274 240 282 238
Utdelning till aktieägare 2 000 1 600 150 150 260 230 125 150 200 150
Omsättning 1 310 1 275 1 025 4 017 4 042 3 737 3 780 3 947 5 543 5 001
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 637 638 513 713 779 944 979 1 047 1 599 1 444
Personalkostnader per anställd (tkr) 473 293 274 466 355 401 369 327 360 309
Rörelseresultat, EBITDA -1 330 289 235 1 038 464 239 411 357 1 017 935
Nettoomsättningförändring -0,08% 24,39% -64,04% -8,51% 10,03% -3,61% -6,49% -34,51% 10,69% -%
Du Pont-modellen 21,47% 48,72% 6,59% 23,57% 26,55% 8,08% 13,17% 12,16% 27,16% 35,58%
Vinstmarginal 303,14% 778,98% 26,63% 38,53% 34,93% 8,62% 13,86% 11,30% 20,62% 20,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 370,33% 991,53% 368,78% 132,56% 101,19% 29,53% 28,09% 20,63% 11,84% 10,75%
Soliditet 85,82% 64,68% 88,34% 76,57% 77,26% 81,19% 77,83% 77,16% 60,72% 68,59%
Kassalikviditet 659,67% 1 848,55% 1 141,32% 530,79% 520,27% 316,58% 277,04% 242,11% 146,07% 173,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...