Visa allt om Lysia i Rolsberga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 664 723 683 819 698 47 0 0 0 0
Övrig omsättning 2 198 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 49 61 -54 64 0 -5 -8 -6 -6
Resultat efter finansnetto 6 25 36 -50 61 0 -5 -8 -6 -6
Årets resultat 6 25 36 -50 61 0 -5 -8 -6 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 0 202 214 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 376 350 550 484 853 731 893 884 862 848
Tillgångar 408 350 752 698 853 731 893 884 862 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 105 50 -17 33 -28 -28 -23 -15 -9
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 212 98 516 499 694 717 909 880 856 843
Kortfristiga skulder 84 147 186 216 126 42 12 27 21 14
Skulder och eget kapital 408 350 752 698 853 731 893 884 862 848
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 666 921 683 819 698 47 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 698 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 94 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 49 72 -43 64 0 -5 -8 -6 -6
Nettoomsättningförändring -8,16% 5,86% -16,61% 17,34% 1 385,11% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,72% 14,00% 8,11% -7,16% 8,09% 0,14% -% -% -% -%
Vinstmarginal 1,05% 6,78% 8,93% -6,11% 9,89% 2,13% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 48,49% 16,87% 62,23% 18,44% 50,00% 59,57% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 43,98% 28,08% 53,29% 32,72% 104,15% 1 465,96% -% -% -% -%
Soliditet 27,45% 30,00% 6,65% -2,44% 3,87% -3,83% -3,14% -2,60% -1,74% -1,06%
Kassalikviditet 108,33% 23,13% 12,90% 35,19% 676,98% 1 740,48% 7 441,67% 3 274,07% 4 104,76% 6 057,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...