Visa allt om Jens Hansen Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Jens Hansen Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 383 943 730 697 534 106 312 188 281 170
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 14 108 56 272 -13 -85 -54 131 -25
Resultat efter finansnetto 97 13 113 54 270 -16 -94 -55 125 -29
Årets resultat 58 9 84 43 212 -16 -94 -55 125 -29
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 22 43 65 86
Omsättningstillgångar 491 338 333 273 204 212 96 67 141 145
Tillgångar 491 338 333 273 204 212 118 110 206 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 239 230 146 103 -109 -94 0 55 -69
Obeskattade reserver 50 28 28 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 143 71 75 127 101 322 211 110 151 302
Skulder och eget kapital 491 338 333 273 204 212 118 110 206 232
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 321 248 - - 0 119 62 - 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 333 0 0 314 - 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 87 69 60 99 - 0 38 20 - 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 383 943 730 697 534 106 312 188 281 170
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 - 0 1 1 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 383 943 730 697 - - 312 188 - 170
Personalkostnader per anställd (tkr) 380 389 321 415 - - 157 82 - 51
Rörelseresultat, EBITDA 96 14 108 56 272 9 -63 -32 153 -2
Nettoomsättningförändring 46,66% 29,18% 4,73% 30,52% 403,77% -66,03% 65,96% -33,10% 65,29% -%
Du Pont-modellen 19,96% 4,14% 33,93% 20,88% 133,82% -6,13% -72,03% -49,09% 63,59% -10,78%
Vinstmarginal 7,09% 1,48% 15,48% 8,18% 51,12% -12,26% -27,24% -28,72% 46,62% -14,71%
Bruttovinstmarginal 61,68% 75,19% 86,99% 88,09% 83,33% 99,06% 71,15% 76,60% 88,26% 62,35%
Rörelsekapital/omsättning 25,16% 28,31% 35,34% 20,95% 19,29% -103,77% -36,86% -22,87% -3,56% -92,35%
Soliditet 68,43% 77,17% 75,27% 53,48% 50,49% -51,42% -79,66% 0,00% 26,70% -29,74%
Kassalikviditet 343,36% 476,06% 444,00% 214,96% 201,98% 65,84% 45,50% 60,00% 93,38% 24,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...