Visa allt om Tacton Consulting AB
Visa allt om Tacton Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -4
Resultat efter finansnetto -102 1 441 14 367 -2 6 -2 -2 -3 -4
Årets resultat -102 1 441 14 367 -2 6 -2 -2 -3 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 557 1 888 448 434 67 69 63 65 68 71
Tillgångar 8 557 1 888 448 434 67 69 63 65 68 71
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 786 1 889 448 434 67 69 63 66 68 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 8 557 1 888 448 434 67 69 63 65 68 71
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 20,87% 100,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 101,54% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 126,38% -% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...