Visa allt om Jerndorf & Wadelius Aktiebolag
Visa allt om Jerndorf & Wadelius Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 194 2 143 2 419
Övrig omsättning - - - - - - - 415 102 86
Rörelseresultat (EBIT) -7 -1 -2 -10 -10 -19 -31 565 461 771
Resultat efter finansnetto -7 -2 -2 12 6 -7 -1 688 460 772
Årets resultat -7 -2 -2 117 98 58 63 531 345 423
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 027 1 027 1 027 1 027 1 008 1 000 0 0 278 150
Omsättningstillgångar 453 459 913 961 994 1 480 2 646 3 653 2 856 2 738
Tillgångar 1 480 1 486 1 940 1 988 2 002 2 480 2 646 3 653 3 135 2 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 419 1 426 1 429 1 831 1 714 1 615 1 817 1 754 1 463 1 611
Obeskattade reserver 50 50 50 50 200 330 421 512 569 597
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 461 107 88 535 408 1 388 1 103 680
Skulder och eget kapital 1 480 1 486 1 940 1 988 2 002 2 480 2 646 3 653 3 135 2 889
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 960 960
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 482 461
Utdelning till aktieägare 300 0 0 400 0 0 260 0 240 494
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 609 2 245 2 505
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 072 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 726 715
Rörelseresultat, EBITDA -7 -1 -2 -10 -10 -19 -31 572 682 921
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -90,95% -11,41% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 18,94% 14,70% 26,72%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 356,70% 21,51% 31,91%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 1 167,53% 81,80% 85,08%
Soliditet 98,51% 98,59% 75,67% 93,96% 92,98% 74,93% 80,40% 58,11% 59,73% 70,64%
Kassalikviditet 4 530,00% 4 590,00% 198,05% 898,13% 1 129,55% 276,64% 648,53% 263,18% 258,93% 402,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...