Visa allt om Fastigheten Lilla Stranden AB
Visa allt om Fastigheten Lilla Stranden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 305 887 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 652 3 613
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 179 2 425 2 224 2 249 2 233 2 276 2 309 2 198 2 222
Resultat efter finansnetto -25 11 518 2 485 2 252 2 141 2 021 2 151 2 348 2 196 2 043
Årets resultat -36 11 363 1 1 0 0 0 0 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 316 3 359 550 550 550 550 550 550 550 550
Omsättningstillgångar 674 18 084 12 414 12 556 14 931 12 217 13 038 14 370 11 041 7 464
Tillgångar 3 990 21 443 12 964 13 106 15 481 12 767 13 588 14 920 11 591 8 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 11 985 622 621 620 620 620 620 619 620
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 426 9 458 12 342 12 485 14 861 12 147 12 968 14 300 10 971 7 395
Skulder och eget kapital 3 990 21 443 12 964 13 106 15 481 12 767 13 588 14 920 11 591 8 014
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 516 516 485 600 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 144 392 563 537 16 6 16 16 16
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 197 341 394 385 385 380 380 411 376
Utdelning till aktieägare 0 11 385 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 305 887 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 652 3 613
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 887 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 652 3 613
Personalkostnader per anställd (tkr) - 362 816 1 027 986 998 972 939 1 086 1 040
Rörelseresultat, EBITDA 17 195 2 425 2 224 2 249 2 233 2 276 2 309 2 198 2 222
Nettoomsättningförändring -65,61% -75,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,10% 1,08% -%
Du Pont-modellen -0,63% 54,48% 20,78% 19,74% 15,61% 18,01% 17,80% 17,52% 20,98% 30,70%
Vinstmarginal -8,20% 1 317,02% 74,58% 71,62% 66,89% 63,65% 66,97% 72,37% 66,59% 68,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -902,30% 972,49% 1,99% 1,97% 1,94% 1,94% 1,94% 1,94% 1,92% 1,91%
Soliditet 14,14% 55,89% 4,80% 4,74% 4,00% 4,86% 4,56% 4,16% 5,34% 7,74%
Kassalikviditet 19,67% 191,20% 100,58% 100,57% 100,47% 100,58% 100,54% 100,49% 100,64% 100,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...