Visa allt om Systemkonsult Yngve Spång Aktiebolag
Visa allt om Systemkonsult Yngve Spång Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 560 1 473 1 549 1 576 1 482 1 659 1 484 1 448 1 414 1 444
Övrig omsättning - - - - - - - - - 114
Rörelseresultat (EBIT) 655 497 610 647 543 595 580 568 599 528
Resultat efter finansnetto -155 1 290 1 550 1 310 -544 136 1 375 1 005 -855 1 420
Årets resultat 136 999 1 239 719 63 70 758 543 24 1 112
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 59 84 120 171
Omsättningstillgångar 9 826 10 153 9 206 8 179 7 017 7 573 7 993 6 707 5 754 7 215
Tillgångar 9 826 10 153 9 206 8 179 7 017 7 573 8 051 6 791 5 874 7 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 663 9 526 8 527 7 289 6 569 6 636 6 693 6 056 5 604 5 669
Obeskattade reserver 0 330 330 330 0 633 596 251 0 899
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
Kortfristiga skulder 163 296 348 560 447 304 762 484 245 814
Skulder och eget kapital 9 826 10 153 9 206 8 179 7 017 7 573 8 051 6 791 5 874 7 386
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 420 439 443 412 373 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 423 511 513 515 95 92 38 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 202 204 201 232 233 235 219 202 196 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 130 127 120 92 89
Omsättning 1 560 1 473 1 549 1 576 1 482 1 659 1 484 1 448 1 414 1 558
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 780 737 775 788 741 830 742 1 448 1 414 1 444
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 359 359 378 374 385 351 634 580 563
Rörelseresultat, EBITDA 655 497 610 647 543 654 605 604 650 601
Nettoomsättningförändring 5,91% -4,91% -1,71% 6,34% -10,67% 11,79% 2,49% 2,40% -2,08% -%
Du Pont-modellen 6,74% 12,72% 16,84% 16,00% 10,99% 9,69% 17,50% 14,81% 13,89% 19,24%
Vinstmarginal 42,44% 87,64% 100,06% 83,06% 52,02% 44,24% 94,95% 69,48% 57,71% 98,41%
Bruttovinstmarginal 99,94% 98,98% 99,10% 99,94% 100,00% 100,00% 99,33% 95,58% 95,19% 91,97%
Rörelsekapital/omsättning 619,42% 669,18% 571,85% 483,44% 443,32% 438,16% 487,26% 429,77% 389,60% 443,28%
Soliditet 98,34% 96,36% 95,42% 92,09% 93,62% 93,79% 88,59% 91,84% 95,40% 85,52%
Kassalikviditet 6 028,22% 3 430,07% 2 645,40% 1 460,54% 1 569,80% 2 491,12% 1 048,95% 1 385,74% 2 348,57% 886,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...