Visa allt om Trissan AB
Visa allt om Trissan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 715 5 415 5 821 5 308 5 798 5 656 5 369 5 349 4 355 4 424
Övrig omsättning 342 360 79 - 9 - 458 447 - -
Rörelseresultat (EBIT) 375 103 229 -373 272 114 435 679 -177 122
Resultat efter finansnetto 214 -5 138 -469 224 96 405 581 -393 -80
Årets resultat 176 -5 138 -409 116 68 296 528 -393 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 669 3 203 269 400 614 248 246 765 2 026 3 124
Omsättningstillgångar 1 083 1 420 1 741 1 560 1 841 1 648 1 612 1 497 936 887
Tillgångar 7 752 4 624 2 010 1 960 2 455 1 896 1 858 2 262 2 962 4 011
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 433 497 542 404 813 788 810 614 86 480
Obeskattade reserver 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 044 2 662 549 664 739 153 137 520 1 481 2 220
Kortfristiga skulder 2 275 1 464 919 891 843 955 911 1 128 1 395 1 312
Skulder och eget kapital 7 752 4 624 2 010 1 960 2 455 1 896 1 858 2 262 2 962 4 011
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 452 286 407 232 374 453 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 619 1 549 1 504 1 191 1 400 1 227 1 195 1 105 823 757
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 518 417 388 446 440 437 415 454 452 444
Utdelning till aktieägare 0 25 40 0 0 90 90 100 0 0
Omsättning 5 057 5 775 5 900 5 308 5 807 5 656 5 827 5 796 4 355 4 424
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 6 6 6 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 786 1 083 1 164 885 966 943 1 074 1 070 1 089 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) 364 400 392 353 339 359 383 412 452 454
Rörelseresultat, EBITDA 1 096 392 338 -254 395 190 492 1 199 931 1 240
Nettoomsättningförändring -12,93% -6,97% 9,66% -8,45% 2,51% 5,35% 0,37% 22,82% -1,56% -%
Du Pont-modellen 4,85% 2,23% 11,39% -19,03% 11,08% 6,01% 23,41% 30,06% -5,77% 3,22%
Vinstmarginal 7,97% 1,90% 3,93% -7,03% 4,69% 2,02% 8,10% 12,71% -3,93% 2,92%
Bruttovinstmarginal 56,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,73%
Rörelsekapital/omsättning -25,28% -0,81% 14,12% 12,60% 17,21% 12,25% 13,06% 6,90% -10,54% -9,61%
Soliditet 5,59% 10,75% 26,97% 20,61% 34,92% 41,56% 43,60% 27,14% 2,90% 11,97%
Kassalikviditet 24,75% 96,99% 189,45% 175,08% 218,39% 172,57% 176,95% 132,71% 67,10% 67,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...