Visa allt om Trissan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 415 5 821 5 308 5 798 5 656 5 369 5 349 4 355 4 424 4 356
Övrig omsättning 360 79 - 9 - 458 447 - - 517
Rörelseresultat (EBIT) 103 229 -373 272 114 435 679 -177 122 405
Resultat efter finansnetto -5 138 -469 224 96 405 581 -393 -80 193
Årets resultat -5 138 -409 116 68 296 528 -393 -10 102
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 203 269 400 614 248 246 765 2 026 3 124 4 242
Omsättningstillgångar 1 420 1 741 1 560 1 841 1 648 1 612 1 497 936 887 1 109
Tillgångar 4 624 2 010 1 960 2 455 1 896 1 858 2 262 2 962 4 011 5 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 497 542 404 813 788 810 614 86 480 508
Obeskattade reserver 0 0 0 60 0 0 0 0 0 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 662 549 664 739 153 137 520 1 481 2 220 3 153
Kortfristiga skulder 1 464 919 891 843 955 911 1 128 1 395 1 312 1 620
Skulder och eget kapital 4 624 2 010 1 960 2 455 1 896 1 858 2 262 2 962 4 011 5 351
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 452 286 407 232 374 453 577 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 549 1 504 1 191 1 400 1 227 1 195 1 105 823 757 723
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 417 388 446 440 437 415 454 452 444 423
Utdelning till aktieägare 25 40 0 0 90 90 100 0 0 19
Omsättning 5 775 5 900 5 308 5 807 5 656 5 827 5 796 4 355 4 424 4 873
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 6 6 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 083 1 164 885 966 943 1 074 1 070 1 089 1 106 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 392 353 339 359 383 412 452 454 474
Rörelseresultat, EBITDA 392 338 -254 395 190 492 1 199 931 1 240 1 460
Nettoomsättningförändring -6,97% 9,66% -8,45% 2,51% 5,35% 0,37% 22,82% -1,56% 1,56% -%
Du Pont-modellen 2,23% 11,39% -19,03% 11,08% 6,01% 23,41% 30,06% -5,77% 3,22% 7,62%
Vinstmarginal 1,90% 3,93% -7,03% 4,69% 2,02% 8,10% 12,71% -3,93% 2,92% 9,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,73% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,81% 14,12% 12,60% 17,21% 12,25% 13,06% 6,90% -10,54% -9,61% -11,73%
Soliditet 10,75% 26,97% 20,61% 34,92% 41,56% 43,60% 27,14% 2,90% 11,97% 10,44%
Kassalikviditet 96,99% 189,45% 175,08% 218,39% 172,57% 176,95% 132,71% 67,10% 67,61% 68,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...