Visa allt om Nordiska Akademien för Klassisk Homeopati Aktiebolag
Visa allt om Nordiska Akademien för Klassisk Homeopati Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 438 433 391 339 296 347 392 361 388 433
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 5 5 36 -2 2 65 -46 38 27
Resultat efter finansnetto 16 8 6 36 -3 2 47 -46 38 27
Årets resultat 12 6 12 19 -3 1 42 -46 33 27
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 50 51 55
Omsättningstillgångar 195 175 186 161 136 141 142 84 135 109
Tillgångar 195 175 186 161 136 141 142 134 186 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 145 139 127 108 111 109 67 140 125
Obeskattade reserver 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 31 47 26 29 31 33 67 46 39
Skulder och eget kapital 195 175 186 161 136 141 142 134 186 163
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 140 126 170 140 162
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 178 157 154 110 96 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 24 16 16 11 16 39 24 54 54 63
Utdelning till aktieägare 40 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Omsättning 438 434 391 339 296 347 392 361 388 433
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 219 217 196 170 148 174 196 181 194 217
Personalkostnader per anställd (tkr) 112 89 86 65 58 93 78 115 100 117
Rörelseresultat, EBITDA 16 5 5 36 -2 2 65 -45 42 31
Nettoomsättningförändring 1,15% 10,74% 15,34% 14,53% -14,70% -11,48% 8,59% -6,96% -10,39% -%
Du Pont-modellen 8,21% 4,57% 3,23% 22,36% -1,47% 1,42% 45,77% -34,33% 20,43% 16,56%
Vinstmarginal 3,65% 1,85% 1,53% 10,62% -0,68% 0,58% 16,58% -12,74% 9,79% 6,24%
Bruttovinstmarginal 91,55% 90,30% 89,51% 93,51% 93,58% 89,34% 92,60% 93,91% 97,42% 96,54%
Rörelsekapital/omsättning 35,84% 33,26% 35,55% 39,82% 36,15% 31,70% 27,81% 4,71% 22,94% 16,17%
Soliditet 80,51% 82,86% 74,73% 83,00% 79,41% 78,72% 76,76% 50,00% 75,27% 76,69%
Kassalikviditet 444,74% 493,55% 340,43% 503,85% 403,45% 400,00% 351,52% 88,06% 245,65% 225,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...