Visa allt om O.Karlsson Elektriska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 820 893 1 188 1 256 786 670 765 934 683 805
Övrig omsättning - - - 3 49 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 4 9 60 69 -69 11 20 16 58
Resultat efter finansnetto 2 4 9 57 61 -75 5 11 8 48
Årets resultat 1 2 5 44 61 -75 5 11 8 48
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 2 4 5 15 2 3 4 0 0
Omsättningstillgångar 208 209 335 258 294 225 293 257 225 182
Tillgångar 213 212 339 263 309 227 296 261 225 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 152 150 145 131 70 145 140 130 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 11 68 65 41 30 36 1
Kortfristiga skulder 60 59 189 107 110 92 110 91 59 59
Skulder och eget kapital 213 212 339 263 309 227 296 261 225 182
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 286 312 303 244 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 252 324 430 454 327 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 125 148 180 189 106 125 141 140 127 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Omsättning 820 893 1 188 1 259 835 670 765 934 683 805
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 - - - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 820 447 594 628 393 - - - 683 805
Personalkostnader per anställd (tkr) 392 245 312 326 225 - - - 373 480
Rörelseresultat, EBITDA 4 5 10 62 71 -68 12 21 16 62
Nettoomsättningförändring -8,17% -24,83% -5,41% 59,80% 17,31% -12,42% -18,09% 36,75% -15,16% -%
Du Pont-modellen 0,94% 1,89% 2,65% 23,19% 22,33% -30,40% 3,72% 7,66% 7,56% 31,87%
Vinstmarginal 0,24% 0,45% 0,76% 4,86% 8,78% -10,30% 1,44% 2,14% 2,49% 7,20%
Bruttovinstmarginal 74,88% 83,87% 77,61% 86,46% 89,82% 93,28% 99,22% 83,62% 96,93% 93,66%
Rörelsekapital/omsättning 18,05% 16,80% 12,29% 12,02% 23,41% 19,85% 23,92% 17,77% 24,30% 15,28%
Soliditet 71,83% 71,70% 44,25% 55,13% 42,39% 30,84% 48,99% 53,64% 57,78% 67,03%
Kassalikviditet 265,00% 269,49% 177,25% 241,12% 267,27% 128,26% 234,55% 275,82% 306,78% 235,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...