Visa allt om Anders Johansson i Vittangi Aktiebolag
Visa allt om Anders Johansson i Vittangi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 4 168 5 017 4 637 3 482
Övrig omsättning - 9 - - - 4 - - 6 823
Rörelseresultat (EBIT) -16 -10 -18 -22 -17 -47 742 1 319 -449 1 216
Resultat efter finansnetto 1 898 342 99 76 -46 -4 1 384 984 200 1 294
Årets resultat 1 829 341 99 76 -46 -2 2 450 735 279 406
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 761 4 542 4 542 4 584 4 584 4 700 3 916 4 516 3 772
Omsättningstillgångar 3 073 3 888 3 766 3 667 3 549 4 051 4 646 3 947 2 644 5 453
Tillgångar 3 073 8 649 8 308 8 209 8 133 8 635 9 346 7 863 7 160 9 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 029 6 932 8 116 8 017 7 941 7 986 7 988 5 539 4 803 4 544
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 656 1 822 1 902
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637
Kortfristiga skulder 44 1 717 192 192 192 648 1 358 668 534 2 143
Skulder och eget kapital 3 073 8 649 8 308 8 209 8 133 8 635 9 346 7 863 7 160 9 225
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 360 341 304 297
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 6 237 268 316
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 135 200 181 154
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Omsättning 0 9 0 0 0 4 4 168 5 017 4 643 4 305
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 4 168 2 509 2 319 1 741
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 508 391 391 389
Rörelseresultat, EBITDA -16 -10 -18 -22 -17 -47 1 001 1 839 69 1 491
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -16,92% 8,19% 33,17% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 20,22% 17,93% 6,13% 14,98%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 45,35% 28,10% 9,47% 39,69%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 78,89% 65,36% 45,50% 95,06%
Soliditet 98,57% 80,15% 97,69% 97,66% 97,64% 92,48% 85,47% 85,61% 85,40% 64,10%
Kassalikviditet 6 984,09% 226,44% 1 961,46% 1 909,90% 1 848,44% 625,15% 342,12% 590,87% 495,13% 237,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...