Visa allt om ARTEMIS-ARTEMIDA Aktiebolag
Visa allt om ARTEMIS-ARTEMIDA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 139 70 33 138 336 309 263 182 97 0
Övrig omsättning - - - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 105 47 12 90 223 247 63 124 61 -5
Resultat efter finansnetto 109 47 16 90 224 247 63 124 61 -5
Årets resultat 100 36 42 55 123 136 35 75 39 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 377 287 296 270 129 45 16 23 20 0
Omsättningstillgångar 61 103 131 332 524 482 389 278 144 74
Tillgångar 437 389 427 603 653 527 405 301 164 74
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 263 213 251 309 353 281 195 161 86 47
Obeskattade reserver 121 141 141 188 165 109 47 32 12 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 36 34 105 134 137 163 109 66 27
Skulder och eget kapital 437 389 427 603 653 527 405 301 164 74
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 70 20 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 22 6 0 0
Utdelning till aktieägare 50 50 75 100 100 50 50 0 0 0
Omsättning 139 70 33 138 336 311 263 182 97 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 138 336 309 263 182 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 4 - 120 26 - -
Rörelseresultat, EBITDA 105 56 23 99 239 263 70 131 66 -5
Nettoomsättningförändring 98,57% 112,12% -76,09% -58,93% 8,74% 17,49% 44,51% 87,63% -% -%
Du Pont-modellen 24,94% 12,08% 3,98% 14,93% 34,30% 46,87% 15,56% 41,20% 37,20% -%
Vinstmarginal 78,42% 67,14% 51,52% 65,22% 66,67% 79,94% 23,95% 68,13% 62,89% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 5,76% 95,71% 293,94% 164,49% 116,07% 111,65% 85,93% 92,86% 80,41% -%
Soliditet 81,78% 83,03% 84,54% 74,22% 72,68% 68,56% 56,70% 61,14% 57,71% 63,51%
Kassalikviditet 115,09% 286,11% 385,29% 316,19% 391,04% 351,82% 238,65% 255,05% 218,18% 274,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...