Visa allt om Hydropulsor (Sweden) AB
Visa allt om Hydropulsor (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 342 5 065 2 0 3 9 18 0 10 0
Övrig omsättning 2 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 144 -157 -2 990 -13 -14 -10 -2 -22 -73 -36
Resultat efter finansnetto -6 171 -151 -2 996 -13 -14 -10 -2 -37 -75 -36
Årets resultat 89 -1 013 -2 996 -13 -14 -10 -2 -37 -75 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 407 13 891 15 743 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 721 721 804 3 3 1 3 10 18 2
Tillgångar 15 128 14 612 16 547 3 3 1 3 10 18 2
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 458 10 369 11 393 -262 -249 -235 -225 -223 -186 -112
Obeskattade reserver 3 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 732 4 654 149 149 152 136 139 125 57
Kortfristiga skulder 1 436 511 501 115 102 84 93 95 78 57
Skulder och eget kapital 15 128 14 612 16 547 3 3 1 3 10 18 2
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 344 5 065 2 0 3 9 18 0 10 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 063 1 695 -212 -13 -14 -10 -2 -22 -73 -36
Nettoomsättningförändring -73,50% 253 150,00% -% -100,00% -66,67% -50,00% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -40,61% -0,98% -18,07% -% -466,67% -1 000,00% -66,67% -% -405,56% -%
Vinstmarginal -457,82% -2,82% -149 500,00% -% -466,67% -111,11% -11,11% -% -730,00% -%
Bruttovinstmarginal 40,91% 45,94% 0,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 393,82% 4,15% 15 150,00% -% -3 300,00% -922,22% -500,00% -% -600,00% -%
Soliditet 85,80% 70,96% 68,85% -8 733,33% -8 300,00% -23 500,00% -7 500,00% -2 230,00% -1 033,33% -5 600,00%
Kassalikviditet 468,04% 141,10% 39,52% 2,61% 2,94% 1,19% 3,23% 10,53% 23,08% 3,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...