Visa allt om Nya Lundby Byggelement Aktiebolag
Visa allt om Nya Lundby Byggelement Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 1 139 12 565 14 344 9 098 11 166 13 245 15 751 15 407
Övrig omsättning - 125 - 26 - - - - 45 13
Rörelseresultat (EBIT) -14 68 -583 -168 12 57 521 47 825 183
Resultat efter finansnetto -14 66 -586 -166 9 -34 526 48 847 849
Årets resultat -14 3 -6 15 3 101 436 102 473 479
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 6 18 522 725 541 980 1 001
Omsättningstillgångar 404 417 711 2 879 1 977 4 521 1 684 1 945 2 352 2 864
Tillgångar 404 417 711 2 885 1 994 5 043 2 410 2 486 3 332 3 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 355 352 358 343 956 1 164 728 1 027 754
Obeskattade reserver 0 0 0 250 440 440 650 763 911 766
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 63 359 2 277 1 211 3 646 595 995 1 395 2 346
Skulder och eget kapital 404 417 711 2 885 1 994 5 043 2 410 2 486 3 332 3 865
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 900 870 800 830 790
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 523 3 096 2 498 1 602 2 095 1 961 1 896 2 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 520 1 195 1 093 993 1 188 1 132 1 430 1 358
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 400 200
Omsättning 0 125 1 139 12 591 14 344 9 098 11 166 13 245 15 796 15 420
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 5 9 9 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 570 2 513 1 594 1 011 1 015 1 204 1 432 1 401
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 533 894 414 398 405 371 407 412
Rörelseresultat, EBITDA -14 68 -577 -164 16 100 577 106 876 247
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -90,94% -12,40% 57,66% -18,52% -15,70% -15,91% 2,23% -%
Du Pont-modellen -% -% -81,86% -5,41% 0,65% 1,13% 21,91% 3,14% 25,45% 21,99%
Vinstmarginal -% -% -51,10% -1,24% 0,09% 0,63% 4,73% 0,59% 5,38% 5,52%
Bruttovinstmarginal -% -% 70,76% 44,23% 41,43% 100,00% 53,30% 39,32% 39,19% 40,73%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 30,90% 4,79% 5,34% 9,62% 9,75% 7,17% 6,08% 3,36%
Soliditet 84,16% 85,13% 49,51% 18,80% 33,46% 25,39% 67,72% 51,38% 50,51% 33,78%
Kassalikviditet 641,27% 661,90% 198,05% 126,44% 159,29% 87,16% 239,83% 173,67% 156,49% 63,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...