Visa allt om Albér Gapern Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 865 6 754 6 659 6 420 6 299 6 212 6 123 5 942 5 734 5 716
Övrig omsättning - - - - - - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 771 2 717 2 546 2 783 2 292 2 137 2 306 2 402 2 037 2 012
Resultat efter finansnetto 4 641 4 702 4 633 4 546 5 158 4 044 3 318 2 220 2 820 2 648
Årets resultat 570 4 052 3 434 3 369 3 852 3 728 2 543 1 432 2 043 1 978
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 730 50 719 47 086 45 430 55 932 54 100 52 640 51 196 54 301 54 018
Omsättningstillgångar 6 915 4 649 3 687 5 404 24 907 16 601 13 351 13 478 12 721 7 687
Tillgångar 59 646 55 369 50 773 50 834 80 838 70 701 65 990 64 674 67 022 61 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 693 10 256 9 425 9 032 8 664 8 172 6 732 6 328 6 500 6 033
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 1 867 2 125 2 019 1 913 1 807 2 308 2 365 2 201 2 037
Långfristiga skulder 37 378 37 763 36 346 36 732 37 121 37 508 37 888 38 164 38 432 38 674
Kortfristiga skulder 9 576 5 484 2 877 3 050 33 140 23 214 19 063 17 817 19 889 14 961
Skulder och eget kapital 59 646 55 369 50 773 50 834 80 838 70 701 65 990 64 674 67 022 61 705
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 644 753 520 501 495 500 488 474 487 545
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 240 270 195 213 191 201 192 186 192 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 865 6 754 6 659 6 420 6 299 6 212 6 123 5 942 5 742 5 716
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 433 3 377 3 330 3 210 3 150 3 106 3 062 2 971 2 867 2 858
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 512 358 357 343 351 340 330 340 390
Rörelseresultat, EBITDA 3 195 3 144 2 973 3 190 2 701 2 560 2 736 2 820 2 495 2 488
Nettoomsättningförändring 1,64% 1,43% 3,72% 1,92% 1,40% 1,45% 3,05% 3,63% 0,31% -%
Du Pont-modellen 8,75% 9,72% 11,17% 11,48% 7,88% 6,33% 7,07% 7,20% 6,39% 7,08%
Vinstmarginal 75,99% 79,66% 85,19% 90,92% 101,08% 72,04% 76,24% 78,32% 74,64% 76,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 52,78% 48,81% 54,58% 48,48% 49,90% 49,71% 54,90% 51,62% 55,00%
Rörelsekapital/omsättning -38,76% -12,36% 12,16% 36,67% -130,70% -106,46% -93,29% -73,02% -125,01% -127,26%
Soliditet 21,28% 18,52% 18,56% 17,77% 10,72% 11,56% 10,20% 9,78% 9,70% 9,78%
Kassalikviditet 72,21% 84,77% 128,15% 177,18% 75,16% 71,51% 70,04% 75,65% 63,96% 51,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...