Visa allt om Albér Gapern Aktiebolag
Visa allt om Albér Gapern Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 011 6 865 6 754 6 659 6 420 6 299 6 212 6 123 5 942 5 734
Övrig omsättning - - - - - - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 2 377 2 771 2 717 2 546 2 783 2 292 2 137 2 306 2 402 2 037
Resultat efter finansnetto 4 549 4 641 4 702 4 633 4 546 5 158 4 044 3 318 2 220 2 820
Årets resultat 587 570 4 052 3 434 3 369 3 852 3 728 2 543 1 432 2 043
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 744 52 730 50 719 47 086 45 430 55 932 54 100 52 640 51 196 54 301
Omsättningstillgångar 8 954 6 915 4 649 3 687 5 404 24 907 16 601 13 351 13 478 12 721
Tillgångar 59 697 59 646 55 369 50 773 50 834 80 838 70 701 65 990 64 674 67 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 279 12 693 10 256 9 425 9 032 8 664 8 172 6 732 6 328 6 500
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 867 2 125 2 019 1 913 1 807 2 308 2 365 2 201
Långfristiga skulder 36 998 37 378 37 763 36 346 36 732 37 121 37 508 37 888 38 164 38 432
Kortfristiga skulder 9 420 9 576 5 484 2 877 3 050 33 140 23 214 19 063 17 817 19 889
Skulder och eget kapital 59 697 59 646 55 369 50 773 50 834 80 838 70 701 65 990 64 674 67 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 759 644 753 520 501 495 500 488 474 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 238 240 270 195 213 191 201 192 186 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 011 6 865 6 754 6 659 6 420 6 299 6 212 6 123 5 942 5 742
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 506 3 433 3 377 3 330 3 210 3 150 3 106 3 062 2 971 2 867
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 449 512 358 357 343 351 340 330 340
Rörelseresultat, EBITDA 2 801 3 195 3 144 2 973 3 190 2 701 2 560 2 736 2 820 2 495
Nettoomsättningförändring 2,13% 1,64% 1,43% 3,72% 1,92% 1,40% 1,45% 3,05% 3,63% -%
Du Pont-modellen 8,07% 8,75% 9,72% 11,17% 11,48% 7,88% 6,33% 7,07% 7,20% 6,39%
Vinstmarginal 68,72% 75,99% 79,66% 85,19% 90,92% 101,08% 72,04% 76,24% 78,32% 74,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 52,78% 48,81% 54,58% 48,48% 49,90% 49,71% 54,90% 51,62%
Rörelsekapital/omsättning -6,65% -38,76% -12,36% 12,16% 36,67% -130,70% -106,46% -93,29% -73,02% -125,01%
Soliditet 22,24% 21,28% 18,52% 18,56% 17,77% 10,72% 11,56% 10,20% 9,78% 9,70%
Kassalikviditet 95,05% 72,21% 84,77% 128,15% 177,18% 75,16% 71,51% 70,04% 75,65% 63,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...