Visa allt om Svensk Fallskyddsteknik Aktiebolag
Visa allt om Svensk Fallskyddsteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 377 5 998 4 400 4 164 5 270 5 361 3 800 6 346 5 576 8 819
Övrig omsättning 13 12 - - 6 52 8 24 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 145 152 9 -690 -142 375 185 109 -53 270
Resultat efter finansnetto 88 153 23 -696 -170 369 184 133 -46 269
Årets resultat 74 153 23 -600 -214 463 106 84 4 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 770 2 369 1 951 1 753 1 917 156 99 116 117 119
Omsättningstillgångar 2 732 1 703 1 912 2 254 2 199 4 091 3 616 3 540 3 312 3 517
Tillgångar 4 502 4 072 3 863 4 007 4 117 4 247 3 715 3 656 3 430 3 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 318 2 244 2 090 2 068 2 668 2 882 2 418 2 213 2 229 2 324
Obeskattade reserver 826 0 0 0 95 95 341 341 341 404
Avsättningar (tkr) 0 756 859 666 500 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 358 1 072 913 1 274 854 1 270 956 1 103 860 907
Skulder och eget kapital 4 502 4 072 3 863 4 007 4 117 4 247 3 715 3 656 3 430 3 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 384 360 360 341 360 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 739 896 711 1 001 585 451 419 588 468 588
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 360 422 364 462 447 367 314 408 410 328
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 100 100
Omsättning 5 390 6 010 4 400 4 164 5 276 5 413 3 808 6 370 5 585 8 819
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 689 1 999 1 467 1 388 1 757 1 787 1 267 2 115 1 859 2 940
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 445 367 497 480 432 406 489 455 503
Rörelseresultat, EBITDA 154 178 36 -660 -119 402 202 126 -39 314
Nettoomsättningförändring -10,35% 36,32% 5,67% -20,99% -1,70% 41,08% -40,12% 13,81% -36,77% -%
Du Pont-modellen 3,33% 3,88% 0,75% -17,14% -3,30% 8,88% 5,11% 3,83% -0,99% 7,92%
Vinstmarginal 2,79% 2,63% 0,66% -16,50% -2,58% 7,03% 5,00% 2,21% -0,61% 3,27%
Bruttovinstmarginal 40,02% 39,88% 44,41% 43,59% 45,56% 47,58% 55,68% 35,74% 38,77% 29,69%
Rörelsekapital/omsättning 25,55% 10,52% 22,70% 23,54% 25,52% 52,62% 70,00% 38,40% 43,97% 29,60%
Soliditet 65,80% 55,11% 54,10% 51,61% 66,51% 69,51% 71,85% 67,25% 72,14% 71,92%
Kassalikviditet 161,93% 110,45% 144,47% 127,08% 178,92% 263,70% 303,56% 250,68% 273,60% 279,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...