Visa allt om Fotograf Newens Efterträdare Aktiebolag
Visa allt om Fotograf Newens Efterträdare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 836 880 799 782 795 841 992 1 130 1 278 1 375
Övrig omsättning - - - - - - - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 73 28 29 -34 -61 13 24 3 140
Resultat efter finansnetto -3 73 26 29 -35 -65 12 9 -14 128
Årets resultat 5 28 1 6 2 5 8 30 -4 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 45 0 0 0 61 167 254 352 469
Omsättningstillgångar 315 363 333 341 373 392 457 292 291 292
Tillgångar 397 409 333 341 373 453 624 546 642 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 153 125 134 153 151 196 188 248 341
Obeskattade reserver 71 90 63 54 55 112 210 227 276 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 168 165 145 153 165 190 219 132 118 132
Skulder och eget kapital 397 409 333 341 373 453 624 546 642 761
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 137 70 58 58 34 99 0 103 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 28 31 42 78 35 189 172 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 120 107 101 104 108 122 148 178 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 25 0 50 0 90 89
Omsättning 836 880 799 782 795 841 992 1 130 1 284 1 375
Nyckeltal
Antal anställda - 1 2 2 2 1 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 880 400 391 398 841 496 1 130 639 688
Personalkostnader per anställd (tkr) - 282 208 109 112 247 142 339 224 229
Rörelseresultat, EBITDA 23 81 255 29 27 56 126 139 121 242
Nettoomsättningförändring -5,00% 10,14% 2,17% -1,64% -5,47% -15,22% -12,21% -11,58% -7,05% -%
Du Pont-modellen -0,76% 17,85% 8,41% 8,50% -9,12% -13,47% 2,08% 4,40% 0,47% 18,40%
Vinstmarginal -0,36% 8,30% 3,50% 3,71% -4,28% -7,25% 1,31% 2,12% 0,23% 10,18%
Bruttovinstmarginal 87,68% 83,64% 100,00% 85,29% 83,52% 83,59% 83,87% 81,33% 77,93% 80,07%
Rörelsekapital/omsättning 17,58% 22,50% 23,53% 24,04% 26,16% 24,02% 23,99% 14,16% 13,54% 11,64%
Soliditet 53,75% 54,57% 52,29% 50,97% 51,89% 51,55% 56,21% 64,37% 69,58% 72,06%
Kassalikviditet 157,74% 189,70% 195,17% 190,20% 195,76% 177,37% 177,63% 169,70% 187,29% 171,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...