Visa allt om Karlstad Flygfrakt Aktiebolag
Visa allt om Karlstad Flygfrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 691 3 748 3 578 3 426 3 315 3 216 2 906 3 217 3 196 2 965
Övrig omsättning - 139 - - - - 72 - - 57
Rörelseresultat (EBIT) 129 143 89 47 77 65 206 11 -29 20
Resultat efter finansnetto 93 87 74 8 15 8 159 -13 -61 -11
Årets resultat 12 0 1 0 0 0 87 -13 -61 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 307 1 645 521 841 1 164 1 491 1 782 387 593 833
Omsättningstillgångar 632 456 376 349 368 318 215 187 299 336
Tillgångar 1 938 2 101 897 1 190 1 532 1 809 1 997 574 893 1 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 134 134 133 133 133 133 46 59 120
Obeskattade reserver 338 261 174 101 95 80 72 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 655 969 0 153 510 883 1 185 67 176 403
Kortfristiga skulder 800 738 589 803 795 714 607 462 658 647
Skulder och eget kapital 1 938 2 101 897 1 190 1 532 1 809 1 997 574 893 1 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 658 724 608 279 296 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 203 1 180 1 061 908 164 98 208 651 639 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 425 405 380 321 298 308 239 306 332 253
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 691 3 887 3 578 3 426 3 315 3 216 2 978 3 217 3 196 3 022
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 230 1 249 1 193 1 142 1 105 1 072 969 1 072 1 065 988
Personalkostnader per anställd (tkr) 546 529 485 413 376 377 355 425 428 374
Rörelseresultat, EBITDA 467 629 409 370 404 385 493 233 222 178
Nettoomsättningförändring -1,52% 4,75% 4,44% 3,35% 3,08% 10,67% -9,67% 0,66% 7,79% -%
Du Pont-modellen 6,66% 6,81% 9,92% 3,95% 5,03% 3,59% 10,32% 1,92% -3,25% 1,71%
Vinstmarginal 3,49% 3,82% 2,49% 1,37% 2,32% 2,02% 7,09% 0,34% -0,91% 0,67%
Bruttovinstmarginal 65,00% 63,53% 60,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,55% -7,52% -5,95% -13,25% -12,88% -12,31% -13,49% -8,55% -11,23% -10,49%
Soliditet 21,14% 16,07% 30,07% 17,43% 13,25% 10,61% 9,32% 8,01% 6,61% 10,27%
Kassalikviditet 79,00% 61,79% 63,84% 43,46% 29,06% 25,77% 18,95% 18,18% 31,00% 38,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...