Visa allt om George Makdesi AB
Visa allt om George Makdesi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 799 0 1 208 1 499 1 784 1 800 1 265 1 686 1 938 1 627
Övrig omsättning - - 850 - 1 - 8 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -40 -555 1 002 147 343 329 26 11 122 -54
Resultat efter finansnetto -39 -556 1 002 146 342 325 8 9 116 -61
Årets resultat -39 -104 585 79 188 179 -6 7 109 -61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 0 0 0 0 6 12 17 25 9
Omsättningstillgångar 1 105 1 219 1 768 1 008 936 681 341 452 288 166
Tillgångar 1 126 1 219 1 768 1 008 936 687 353 470 313 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 003 1 041 1 146 561 481 293 114 121 114 5
Obeskattade reserver 0 0 452 201 165 80 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 124 178 170 246 289 272 239 350 200 170
Skulder och eget kapital 1 126 1 219 1 768 1 008 936 - 353 470 313 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 360 375 295 209 184 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 262 285 568 800 546 539 328 716 872 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 82 89 181 234 222 210 300 249 300 258
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 799 0 2 058 1 499 1 785 1 800 1 273 1 686 1 938 1 629
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 3 3 3 3 7 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 799 - 403 500 595 600 422 241 242 181
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 375 256 346 376 376 309 168 170 133
Rörelseresultat, EBITDA -35 -527 1 002 147 349 335 38 18 128 -50
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -19,41% -15,98% -0,89% 42,29% -24,97% -13,00% 19,11% -%
Du Pont-modellen -3,29% -% 56,73% 14,58% 36,65% 47,89% 7,37% 3,19% 39,30% -30,86%
Vinstmarginal -4,63% -% 83,03% 9,81% 19,23% 18,28% 2,06% 0,89% 6,35% -3,32%
Bruttovinstmarginal 89,61% -% 90,98% 93,66% 95,18% 93,83% 93,83% 88,43% 89,73% 84,45%
Rörelsekapital/omsättning 122,78% -% 132,28% 50,83% 36,27% 22,72% 8,06% 6,05% 4,54% -0,25%
Soliditet 89,08% 85,40% 84,76% 70,35% 64,38% 51,23% 32,29% 25,74% 36,42% 2,86%
Kassalikviditet 710,48% 649,44% 1 001,76% 375,61% 287,89% 225,37% 121,34% 110,00% 99,00% 43,53%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...