Visa allt om Hillerstorps Svets Aktiebolag
Visa allt om Hillerstorps Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 999 2 355 2 087 2 745 3 225 3 606 3 461 4 171 3 109 3 752
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -243 -121 -263 -219 -243 107 -431 -372 -233 -395
Resultat efter finansnetto -244 -123 -262 -218 -243 108 -426 -355 -218 -390
Årets resultat -244 -123 -262 -218 -243 108 -326 2 2 4
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 884 976 1 069 1 164 1 260 1 159 1 308 1 492 1 687 1 920
Omsättningstillgångar 357 618 574 726 1 103 1 375 1 248 1 496 1 570 1 991
Tillgångar 1 241 1 595 1 643 1 890 2 363 2 535 2 556 2 988 3 257 3 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 675 920 1 042 1 304 1 522 1 765 1 657 1 983 1 980 1 978
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 100 467 708
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 0 2 0 9 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 520 675 599 586 832 770 899 905 809 1 224
Skulder och eget kapital 1 241 1 595 1 643 1 890 2 363 2 535 2 556 2 988 3 257 3 911
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 177 275 325 160 172
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 494 527 550 569 556 414 588 790 466 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 224 243 248 266 252 301 415 503 312 270
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 999 2 355 2 087 2 745 3 225 3 606 3 461 4 171 3 109 3 752
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 000 1 178 1 044 1 373 1 613 1 202 1 154 1 043 1 036 1 876
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 390 407 422 408 299 428 405 322 364
Rörelseresultat, EBITDA -151 -28 -171 -107 -108 256 -247 -167 0 -139
Nettoomsättningförändring -15,12% 12,84% -23,97% -14,88% -10,57% 4,19% -17,02% 34,16% -17,14% -%
Du Pont-modellen -19,58% -7,59% -15,89% -11,48% -10,24% 4,26% -16,67% -11,88% -6,66% -9,97%
Vinstmarginal -12,16% -5,14% -12,51% -7,91% -7,50% 3,00% -12,31% -8,51% -6,98% -10,39%
Bruttovinstmarginal 44,22% 45,10% 46,96% 39,78% 34,11% 44,76% 42,91% 46,78% 47,41% 29,53%
Rörelsekapital/omsättning -8,15% -2,42% -1,20% 5,10% 8,40% 16,78% 10,08% 14,17% 24,48% 20,44%
Soliditet 54,39% 57,68% 63,42% 68,99% 64,41% 69,63% 64,83% 68,78% 71,12% 63,61%
Kassalikviditet 24,23% 59,11% 62,77% 102,05% 107,33% 151,82% 114,57% 137,24% 162,30% 146,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...