Visa allt om Rolf Svirsky Konsult Aktiebolag
Visa allt om Rolf Svirsky Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 5 0 3 83 0 89 2
Övrig omsättning - - - - - - - 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -21 -30 -34 -63 -84 -24 -157 -77 -193
Resultat efter finansnetto -25 -21 -30 -35 -64 -84 -24 -157 -77 -193
Årets resultat -25 -21 -30 -35 -4 -84 1 -100 263 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 48 48 48 48 48 48 14 46 60
Omsättningstillgångar 378 368 369 367 367 308 332 371 920 532
Tillgångar 426 416 417 415 415 356 380 385 967 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -53 -27 -6 24 59 63 117 117 602 339
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 479 444 423 391 356 293 262 269 365 253
Skulder och eget kapital 426 416 417 415 415 356 380 385 967 592
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 5 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 5 0 3 83 27 89 2
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 83 - 89 2
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 13 - 13 27
Rörelseresultat, EBITDA -25 -21 -30 -34 -63 -84 -24 -139 -63 -173
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -96,39% -% -100,00% 4 350,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -8,19% -% -23,60% -6,32% -% -7,86% -32,60%
Vinstmarginal -% -% -% -680,00% -% -2 800,00% -28,92% -% -85,39% -9 650,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -480,00% -% 500,00% 84,34% -% 623,60% 13 950,00%
Soliditet -12,44% -6,49% -1,44% 5,78% 14,22% 17,70% 30,79% 30,39% 62,25% 57,26%
Kassalikviditet 78,91% 82,88% 87,23% 93,86% 103,09% 105,12% 126,72% 137,92% 252,05% 210,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...