Visa allt om SURCON Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 646 597 442 272 217 136 140 144 227 162
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 429 135 98 46 50 0 -14 1 -17 -1
Resultat efter finansnetto 431 137 103 51 55 3 17 4 -16 3
Årets resultat 335 106 52 38 40 2 16 4 -16 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 9 15 22 5 9 313 289 292 281
Omsättningstillgångar 872 495 520 430 464 432 115 113 163 198
Tillgångar 875 504 535 452 469 441 428 402 455 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 436 430 378 393 353 401 385 431 447
Obeskattade reserver 28 29 29 1 1 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 175 39 76 72 76 88 28 17 25 33
Skulder och eget kapital 875 504 535 452 469 441 428 402 455 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 70 100 110 105 164 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 25 - - - -
Löner till övriga anställda 170 90 55 70 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 41 16 5 9 9 0 0 0 40 22
Utdelning till aktieägare 300 100 100 0 52 0 50 0 50 0
Omsättning 1 646 597 442 272 217 136 140 144 227 162
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 823 299 221 136 109 136 70 72 114 81
Personalkostnader per anställd (tkr) 124 59 37 44 41 100 55 53 102 56
Rörelseresultat, EBITDA 435 141 105 53 53 5 -11 3 -11 3
Nettoomsättningförändring 175,71% 35,07% 62,50% 25,35% 59,56% -2,86% -2,78% -36,56% 40,12% -%
Du Pont-modellen 49,26% 27,78% 19,44% 11,73% 11,73% 0,68% 4,21% 1,24% -3,30% 0,83%
Vinstmarginal 26,18% 23,45% 23,53% 19,49% 25,35% 2,21% 12,86% 3,47% -6,61% 2,47%
Bruttovinstmarginal 47,21% 65,16% 60,18% 81,99% 87,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,35% 76,38% 100,45% 131,62% 178,80% 252,94% 62,14% 66,67% 60,79% 101,85%
Soliditet 79,18% 91,00% 84,37% 83,79% 83,95% 80,05% 93,69% 95,77% 94,73% 93,12%
Kassalikviditet 498,29% 1 269,23% 684,21% 597,22% 610,53% 490,91% 410,71% 664,71% 652,00% 600,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...