Visa allt om Resecity i Söderhamn AB
Visa allt om Resecity i Söderhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 812 40 643 41 560 41 968 48 393 45 859 28 773 29 072 26 869 18 070
Övrig omsättning 313 31 126 21 59 44 34 15 56 18
Rörelseresultat (EBIT) -170 143 270 -680 -103 43 -11 248 335 161
Resultat efter finansnetto -165 149 279 -663 -57 46 -7 270 345 166
Årets resultat 123 115 163 -13 103 51 56 1 1 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 490 332 62 84 106 130 120 87 88 157
Omsättningstillgångar 3 937 3 726 4 205 3 017 4 373 3 771 2 760 2 041 1 982 1 366
Tillgångar 4 427 4 058 4 267 3 101 4 479 3 901 2 880 2 128 2 070 1 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 284 370 306 319 216 215 159 159 157
Obeskattade reserver 95 121 121 51 51 51 26 0 19 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 924 3 653 3 777 2 743 4 109 3 634 2 639 1 968 1 893 1 349
Skulder och eget kapital 4 427 4 058 4 267 3 101 4 479 3 901 2 880 2 128 2 070 1 523
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 673 1 743 1 682 1 926 2 255 1 968 1 384 1 270 1 128 672
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 662 671 664 707 568 639 502 472 410 256
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 0 0 50 0 0 0
Omsättning 31 125 40 674 41 686 41 989 48 452 45 903 28 807 29 087 26 925 18 088
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 7 7 9 7 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 135 6 774 5 937 5 995 5 377 6 551 5 755 5 814 6 717 6 023
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 407 358 388 327 389 386 351 388 313
Rörelseresultat, EBITDA -135 173 317 -631 -47 101 37 285 366 198
Nettoomsättningförändring -24,19% -2,21% -0,97% -13,28% 5,53% 59,38% -1,03% 8,20% 48,69% -%
Du Pont-modellen -3,70% 3,67% 6,63% -21,32% -1,25% 1,18% -0,21% 12,69% 16,71% 10,83%
Vinstmarginal -0,53% 0,37% 0,68% -1,58% -0,12% 0,10% -0,02% 0,93% 1,29% 0,91%
Bruttovinstmarginal 9,67% 100,00% 9,77% 8,67% 9,32% 9,05% 100,00% 100,00% 9,88% 9,28%
Rörelsekapital/omsättning 0,04% 0,18% 1,03% 0,65% 0,55% 0,30% 0,42% 0,25% 0,33% 0,09%
Soliditet 10,87% 9,32% 10,88% 11,08% 7,96% 6,50% 8,13% 7,47% 8,34% 11,07%
Kassalikviditet 100,33% 102,00% 111,33% 109,99% 106,42% 103,77% 104,59% 103,71% 104,70% 101,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...