Visa allt om T L Däck o Motor Aktiebolag
Visa allt om T L Däck o Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 295 3 417 3 996 4 211 4 143 4 090 4 095 3 879 3 902 3 566
Övrig omsättning 49 32 11 57 182 328 193 169 169 164
Rörelseresultat (EBIT) 168 254 61 203 10 52 63 90 134 124
Resultat efter finansnetto 138 223 24 140 -53 -13 -9 15 66 48
Årets resultat 73 131 15 88 -53 -14 -11 7 45 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 98 128 83 87 85 121 136 100 71
Omsättningstillgångar 1 018 983 859 1 042 985 955 954 1 082 891 776
Tillgångar 1 089 1 081 986 1 125 1 072 1 040 1 075 1 218 991 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 262 329 197 182 94 107 121 132 175 130
Obeskattade reserver 113 75 25 25 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 172 170 239 217 264 260 356 365 370 370
Kortfristiga skulder 543 507 525 701 714 673 599 721 446 347
Skulder och eget kapital 1 089 1 081 986 1 125 1 072 1 040 1 075 1 218 991 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 380 365 264 326 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 701 699 866 997 1 089 653 567 530 490 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 234 292 330 368 429 419 350 366 294 255
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 3 344 3 449 4 007 4 268 4 325 4 418 4 288 4 048 4 071 3 730
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 4 4 0 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 648 1 709 1 332 1 053 1 036 - 1 024 1 293 1 301 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 498 402 346 381 - 325 399 378 338
Rörelseresultat, EBITDA 194 284 82 213 32 87 99 120 157 165
Nettoomsättningförändring -3,57% -14,49% -5,11% 1,64% 1,30% -0,12% 5,57% -0,59% 9,42% -%
Du Pont-modellen 15,43% 23,50% 6,19% 18,04% 0,93% 5,00% 5,86% 7,39% 13,52% 14,64%
Vinstmarginal 5,10% 7,43% 1,53% 4,82% 0,24% 1,27% 1,54% 2,32% 3,43% 3,48%
Bruttovinstmarginal 54,87% 55,25% 50,35% 52,32% 55,39% 50,27% 50,33% 51,48% 46,69% 45,46%
Rörelsekapital/omsättning 14,42% 13,93% 8,36% 8,10% 6,54% 6,89% 8,67% 9,31% 11,40% 12,03%
Soliditet 32,15% 35,85% 21,96% 17,82% 8,77% 10,29% 11,26% 10,84% 17,66% 15,35%
Kassalikviditet 9,94% 15,19% 26,10% 31,81% 33,61% 50,22% 62,94% 74,06% 91,26% 85,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...