Visa allt om LEMSO Electronics Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 417 345 364 497 623 608 584 354 352 428
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 224 20 4 17 37 -2 51 -95 92 93
Resultat efter finansnetto 224 21 4 18 37 -2 52 -94 93 93
Årets resultat 199 8 1 5 16 1 25 -2 47 65
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 4 9 15 11
Omsättningstillgångar 441 292 333 227 266 306 317 359 434 363
Tillgångar 441 292 333 227 266 309 321 368 450 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 150 143 142 137 191 190 265 267 220
Obeskattade reserver 0 33 26 27 20 8 14 0 96 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 91 107 165 58 109 110 117 104 88 83
Skulder och eget kapital 441 292 333 227 266 309 321 368 450 374
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 190 270 360 360 240 180 75 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 88 157 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 28 58 77 103 131 124 138 124 78 89
Utdelning till aktieägare 229 0 0 0 0 70 0 100 0 0
Omsättning 417 345 364 497 623 608 584 354 352 428
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 417 345 364 497 623 - 584 354 352 428
Personalkostnader per anställd (tkr) 127 227 277 384 502 - 381 305 153 249
Rörelseresultat, EBITDA 224 20 4 17 39 0 56 -89 98 97
Nettoomsättningförändring 20,87% -5,22% -26,76% -20,22% 2,47% 4,11% 64,97% 0,57% -17,76% -%
Du Pont-modellen 50,79% 7,19% 1,20% 7,49% 13,91% -0,65% 16,20% -25,54% 20,67% 25,13%
Vinstmarginal 53,72% 6,09% 1,10% 3,42% 5,94% -0,33% 8,90% -26,55% 26,42% 21,96%
Bruttovinstmarginal 97,84% 99,13% 98,08% 97,18% 98,39% 99,84% 99,14% 95,76% 97,44% 99,30%
Rörelsekapital/omsättning 83,93% 53,62% 46,15% 34,00% 25,20% 32,24% 34,25% 72,03% 98,30% 65,42%
Soliditet 79,37% 60,18% 48,70% 71,32% 57,05% 63,72% 62,33% 72,01% 74,69% 72,49%
Kassalikviditet 484,62% 272,90% 201,82% 391,38% 244,04% 278,18% 270,94% 345,19% 493,18% 437,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...