Visa allt om LEMSO Electronics Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 459 417 345 364 497 623 608 584 354 352
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 393 224 20 4 17 37 -2 51 -95 92
Resultat efter finansnetto 393 224 21 4 18 37 -2 52 -94 93
Årets resultat 307 199 8 1 5 16 1 25 -2 47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 4 9 15
Omsättningstillgångar 579 441 292 333 227 266 306 317 359 434
Tillgångar 579 441 292 333 227 266 309 321 368 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 428 350 150 143 142 137 191 190 265 267
Obeskattade reserver 0 0 33 26 27 20 8 14 0 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 152 91 107 165 58 109 110 117 104 88
Skulder och eget kapital 579 441 292 333 227 266 309 321 368 450
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 190 270 360 360 240 180 75
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 88 157 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 28 58 77 103 131 124 138 124 78
Utdelning till aktieägare 307 229 0 0 0 0 70 0 100 0
Omsättning 459 417 345 364 497 623 608 584 354 352
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 459 417 345 364 497 623 - 584 354 352
Personalkostnader per anställd (tkr) 13 127 227 277 384 502 - 381 305 153
Rörelseresultat, EBITDA 393 224 20 4 17 39 0 56 -89 98
Nettoomsättningförändring 10,07% 20,87% -5,22% -26,76% -20,22% 2,47% 4,11% 64,97% 0,57% -%
Du Pont-modellen 67,88% 50,79% 7,19% 1,20% 7,49% 13,91% -0,65% 16,20% -25,54% 20,67%
Vinstmarginal 85,62% 53,72% 6,09% 1,10% 3,42% 5,94% -0,33% 8,90% -26,55% 26,42%
Bruttovinstmarginal 99,35% 97,84% 99,13% 98,08% 97,18% 98,39% 99,84% 99,14% 95,76% 97,44%
Rörelsekapital/omsättning 93,03% 83,93% 53,62% 46,15% 34,00% 25,20% 32,24% 34,25% 72,03% 98,30%
Soliditet 73,92% 79,37% 60,18% 48,70% 71,32% 57,05% 63,72% 62,33% 72,01% 74,69%
Kassalikviditet 380,92% 484,62% 272,90% 201,82% 391,38% 244,04% 278,18% 270,94% 345,19% 493,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...