Visa allt om Sjukhusteknik Bo Wibergh Aktiebolag
Visa allt om Sjukhusteknik Bo Wibergh Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 4 3 2 10 18 58 199 26 86
Övrig omsättning - - - 1 - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -5 -1 -35 -16 -26 0 -13 2 -31 12
Resultat efter finansnetto -5 -2 -35 -17 -27 1 -9 23 -35 6
Årets resultat -5 -2 -35 -17 -27 1 -3 16 -35 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 97 102 104 146 170 196 194 218 234 242
Tillgångar 97 102 104 146 170 196 194 218 234 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 102 104 138 155 182 181 184 168 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 0 39 7
Kortfristiga skulder 0 0 0 7 15 14 13 34 27 32
Skulder och eget kapital 97 102 104 146 170 196 194 218 234 242
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 0 0 15 0 0
Omsättning 0 4 3 3 10 18 58 199 26 91
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -1 -35 -16 -26 0 -13 2 -31 12
Nettoomsättningförändring -100,00% 33,33% 50,00% -80,00% -44,44% -68,97% -70,85% 665,38% -69,77% -%
Du Pont-modellen -% -0,98% -33,65% -10,96% -15,29% 1,02% -4,12% 13,30% -12,39% 5,37%
Vinstmarginal -% -25,00% -1 166,67% -800,00% -260,00% 11,11% -13,79% 14,57% -111,54% 15,12%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -1 133,33% -250,00% -90,00% 88,89% 94,83% 41,71% 26,92% 75,58%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 550,00% 3 466,67% 6 950,00% 1 550,00% 1 011,11% 312,07% 92,46% 796,15% 244,19%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 94,52% 91,18% 92,86% 93,30% 84,40% 71,79% 83,88%
Kassalikviditet -% -% -% 185,71% 233,33% 321,43% 346,15% 285,29% 51,85% 9,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...