Visa allt om Nordcell AB
Visa allt om Nordcell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 327 847 407 733 423 909 398 295 396 221 306 387 204 942 108 927 75 191 33 376
Övrig omsättning 38 201 173 87 214 76 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 606 33 630 1 946 3 125 2 956 2 669 1 778 998 -398
Resultat efter finansnetto 1 070 1 363 644 1 450 2 986 2 510 1 668 1 797 1 005 -394
Årets resultat 2 141 800 306 654 2 138 1 308 1 268 1 797 1 005 -394
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 279 2 307 2 263 2 150 1 856 266 160 178 149 195
Omsättningstillgångar 26 838 23 320 37 897 31 299 81 395 11 409 29 891 66 647 39 674 9 014
Tillgångar 29 117 25 627 40 161 33 449 83 251 11 675 30 051 66 824 39 822 9 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 009 7 868 8 069 7 763 7 109 5 921 5 864 4 596 2 799 1 794
Obeskattade reserver 0 1 724 1 424 1 233 900 900 220 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 107 16 034 30 667 24 453 75 242 4 854 23 967 62 229 37 023 7 415
Skulder och eget kapital 29 117 25 627 40 161 33 449 83 251 11 675 30 051 66 824 39 822 9 209
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 805 1 506 - 820 896 475 40 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 339 2 384 968 793 1 112 329 114 308 170 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 045 934 804 797 400 442 396 351 98 272
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 950 1 250 0 0 0
Omsättning 327 885 407 934 424 082 398 382 396 435 306 463 204 942 108 927 75 191 33 376
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 109 282 135 911 141 303 199 148 198 111 153 194 102 471 54 464 37 596 16 688
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 233 1 175 924 1 645 852 896 774 612 211 421
Rörelseresultat, EBITDA 606 36 635 1 952 3 132 2 978 2 695 1 790 1 237 -362
Nettoomsättningförändring -19,59% -3,82% 6,43% 0,52% 29,32% 49,50% 88,15% 44,87% 125,28% -%
Du Pont-modellen 4,08% 5,54% 1,63% 5,93% 3,76% 25,33% 8,88% 2,73% 2,54% -4,23%
Vinstmarginal 0,36% 0,35% 0,15% 0,50% 0,79% 0,97% 1,30% 1,67% 1,34% -1,17%
Bruttovinstmarginal 2,31% 1,40% 1,33% 1,95% 1,77% 2,35% 3,11% 3,76% 3,50% 3,18%
Rörelsekapital/omsättning 2,36% 1,79% 1,71% 1,72% 1,55% 2,14% 2,89% 4,06% 3,53% 4,79%
Soliditet 34,38% 35,95% 22,86% 25,93% 9,34% 56,40% 20,05% 6,88% 7,03% 19,48%
Kassalikviditet 140,46% 145,44% 123,58% 128,00% 108,18% 235,04% 124,72% 107,10% 107,16% 121,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...