Visa allt om Lejongårdar AB
Visa allt om Lejongårdar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 708 5 708 6 710 8 201 6 415 7 778 7 805 8 309 7 461 5 900
Övrig omsättning - - - - 31 - - - 5 29
Rörelseresultat (EBIT) 687 -38 394 1 860 -28 825 690 1 133 1 020 327
Resultat efter finansnetto 670 -47 440 1 826 -68 795 671 1 069 965 274
Årets resultat 123 11 362 -41 72 114 56 107 26 209
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 389 1 653 1 879 1 932 2 159 2 446 2 265 2 287 2 508 2 533
Omsättningstillgångar 2 909 2 736 2 534 3 843 2 014 2 319 1 917 1 940 1 829 1 861
Tillgångar 4 298 4 389 4 413 5 775 4 173 4 766 4 182 4 227 4 337 4 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 311 2 188 2 177 1 814 1 856 1 784 1 670 1 614 1 507 1 481
Obeskattade reserver 0 89 152 155 200 386 457 455 533 712
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 426 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 425 1 445
Kortfristiga skulder 561 662 634 2 355 668 1 146 604 708 872 756
Skulder och eget kapital 4 298 4 389 4 413 5 775 4 173 4 766 4 182 4 227 4 337 4 394
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 426 334 266 346 328 368 346 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 458 2 240 2 097 2 023 2 385 2 406 2 391 2 477 2 240 1 880
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 815 749 850 821 1 020 966 984 1 042 1 002 942
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 708 5 708 6 710 8 201 6 446 7 778 7 805 8 309 7 466 5 929
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 5 6 7 7 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 118 951 1 342 1 640 1 069 1 111 1 115 1 039 1 066 983
Personalkostnader per anställd (tkr) 564 502 694 651 623 549 548 499 524 539
Rörelseresultat, EBITDA 951 249 695 2 125 247 1 054 918 1 364 1 253 558
Nettoomsättningförändring 17,52% -14,93% -18,18% 27,84% -17,52% -0,35% -6,07% 11,37% 26,46% -%
Du Pont-modellen 16,15% -0,34% 10,81% 32,42% -0,41% 17,35% 16,59% 27,18% 23,70% 7,56%
Vinstmarginal 10,35% -0,26% 7,11% 22,83% -0,27% 10,63% 8,89% 13,83% 13,78% 5,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,00% 36,33% 28,32% 18,14% 20,98% 15,08% 16,82% 14,83% 12,83% 18,73%
Soliditet 53,77% 51,43% 52,02% 33,39% 48,01% 43,40% 47,99% 45,93% 43,60% 45,37%
Kassalikviditet 518,54% 413,29% 399,68% 163,18% 301,50% 202,36% 317,38% 274,01% 209,75% 246,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...