Visa allt om Johan Elmblads Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 40 760 36 552 39 547 40 107 38 238 36 678 36 727 36 601 31 306 28 353
Övrig omsättning 2 004 625 652 1 233 1 196 520 616 577 440 936
Rörelseresultat (EBIT) 2 681 1 089 21 981 52 157 1 077 1 791 941 1 138
Resultat efter finansnetto 2 319 584 -556 376 -1 074 -320 398 895 1 387 639
Årets resultat 1 073 734 -556 376 -1 074 5 276 569 1 328 546
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 501 12 466 11 383 14 086 16 076 14 900 16 462 12 750 12 518 10 650
Omsättningstillgångar 9 791 7 363 5 891 7 984 7 631 9 489 9 234 8 961 9 724 6 932
Tillgångar 25 292 19 830 17 274 22 070 23 707 24 389 25 696 21 710 22 242 17 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 004 3 932 3 198 3 754 3 378 4 452 4 567 4 387 3 906 2 703
Obeskattade reserver 1 000 0 0 0 0 0 340 340 240 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 034 6 736 6 393 7 882 9 125 12 994 10 441 8 012 7 703 4 013
Kortfristiga skulder 10 253 9 162 7 683 10 434 11 204 6 944 10 348 8 972 10 393 10 626
Skulder och eget kapital 25 292 19 830 17 274 22 070 23 707 24 389 25 696 21 710 22 242 17 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 334 370 278 247 240 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 8 604 7 750 8 298 8 066 7 946 7 395 7 055 6 715 6 225 6 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 803 2 581 2 767 2 700 2 800 2 614 2 703 2 666 2 443 2 670
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 120 95 89 125
Omsättning 42 764 37 177 40 199 41 340 39 434 37 198 37 343 37 178 31 746 29 289
Nyckeltal
Antal anställda 23 20 23 25 25 21 23 21 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 772 1 828 1 719 1 604 1 530 1 747 1 597 1 743 1 423 1 418
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 521 484 433 434 496 438 463 413 450
Rörelseresultat, EBITDA 7 275 5 129 3 735 5 129 4 582 4 654 5 473 5 712 4 712 4 047
Nettoomsättningförändring 11,51% -7,57% -1,40% 4,89% 4,25% -0,13% 0,34% 16,91% 10,42% -%
Du Pont-modellen 10,88% 5,50% 0,14% 5,15% 0,24% 0,66% 4,27% 8,42% 9,69% 6,51%
Vinstmarginal 6,75% 2,98% 0,06% 2,83% 0,15% 0,44% 2,99% 4,99% 6,89% 4,03%
Bruttovinstmarginal 73,15% 75,24% 73,46% 73,13% 78,59% 76,79% 77,25% 79,49% 83,03% 85,47%
Rörelsekapital/omsättning -1,13% -4,92% -4,53% -6,11% -9,34% 6,94% -3,03% -0,03% -2,14% -13,03%
Soliditet 22,87% 19,83% 18,51% 17,01% 14,25% 18,25% 18,73% 21,33% 18,34% 16,36%
Kassalikviditet 67,72% 54,08% 58,10% 59,43% 53,31% 96,85% 66,24% 64,57% 65,47% 43,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...