Visa allt om Johan Elmblads Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Johan Elmblads Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 37 775 40 760 36 552 39 547 40 107 38 238 36 678 36 727 36 601 31 306
Övrig omsättning 919 2 004 625 652 1 233 1 196 520 616 577 440
Rörelseresultat (EBIT) 1 186 2 681 1 089 21 981 52 157 1 077 1 791 941
Resultat efter finansnetto 788 2 319 584 -556 376 -1 074 -320 398 895 1 387
Årets resultat 612 1 073 734 -556 376 -1 074 5 276 569 1 328
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 211 15 501 12 466 11 383 14 086 16 076 14 900 16 462 12 750 12 518
Omsättningstillgångar 7 892 9 791 7 363 5 891 7 984 7 631 9 489 9 234 8 961 9 724
Tillgångar 25 103 25 292 19 830 17 274 22 070 23 707 24 389 25 696 21 710 22 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 416 5 004 3 932 3 198 3 754 3 378 4 452 4 567 4 387 3 906
Obeskattade reserver 1 000 1 000 0 0 0 0 0 340 340 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 992 9 034 6 736 6 393 7 882 9 125 12 994 10 441 8 012 7 703
Kortfristiga skulder 8 695 10 253 9 162 7 683 10 434 11 204 6 944 10 348 8 972 10 393
Skulder och eget kapital 25 103 25 292 19 830 17 274 22 070 23 707 24 389 25 696 21 710 22 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 334 370 278 247 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 640 8 604 7 750 8 298 8 066 7 946 7 395 7 055 6 715 6 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 900 2 803 2 581 2 767 2 700 2 800 2 614 2 703 2 666 2 443
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 0 120 95 89
Omsättning 38 694 42 764 37 177 40 199 41 340 39 434 37 198 37 343 37 178 31 746
Nyckeltal
Antal anställda 23 23 20 23 25 25 21 23 21 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 642 1 772 1 828 1 719 1 604 1 530 1 747 1 597 1 743 1 423
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 504 521 484 433 434 496 438 463 413
Rörelseresultat, EBITDA 5 795 7 275 5 129 3 735 5 129 4 582 4 654 5 473 5 712 4 712
Nettoomsättningförändring -7,32% 11,51% -7,57% -1,40% 4,89% 4,25% -0,13% 0,34% 16,91% -%
Du Pont-modellen 4,73% 10,88% 5,50% 0,14% 5,15% 0,24% 0,66% 4,27% 8,42% 9,69%
Vinstmarginal 3,14% 6,75% 2,98% 0,06% 2,83% 0,15% 0,44% 2,99% 4,99% 6,89%
Bruttovinstmarginal 74,24% 73,15% 75,24% 73,46% 73,13% 78,59% 76,79% 77,25% 79,49% 83,03%
Rörelsekapital/omsättning -2,13% -1,13% -4,92% -4,53% -6,11% -9,34% 6,94% -3,03% -0,03% -2,14%
Soliditet 24,68% 22,87% 19,83% 18,51% 17,01% 14,25% 18,25% 18,73% 21,33% 18,34%
Kassalikviditet 62,27% 67,72% 54,08% 58,10% 59,43% 53,31% 96,85% 66,24% 64,57% 65,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...