Visa allt om Rimpac AB
Visa allt om Rimpac AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 45 23 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 17 6 5 5 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 0 -15 21 -2 -21 -14 -22 -462 -1 648
Resultat efter finansnetto -23 0 -15 21 -2 -20 -17 -8 -461 -1 648
Årets resultat -23 0 -15 21 -2 -20 -17 -8 -462 -1 385
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 25 54 72 0 0 0 0 0 337
Omsättningstillgångar 483 500 480 482 525 610 662 2 038 567 692
Tillgångar 502 525 534 554 525 610 662 2 038 567 1 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 492 515 516 531 509 512 532 549 557 1 019
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 94 66 1 423 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 19 23 16 5 65 67 10 10
Skulder och eget kapital 502 525 534 554 525 610 662 2 038 567 1 029
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 17 6 50 28 2 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 6 3 39 -2 -21 -14 -22 -125 -1 311
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 95,65% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 3,79% -0,38% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 46,67% -8,70% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 020,00% 2 213,04% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,01% 98,10% 96,63% 95,85% 96,95% 83,93% 80,36% 26,94% 98,24% 99,03%
Kassalikviditet 4 830,00% 5 000,00% 2 526,32% 2 095,65% 3 281,25% 12 200,00% 1 018,46% 3 041,79% 5 670,00% 6 920,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...